Den store musikk er kun et preludium til stillheten.


den-store-musikk-er-kun-et-preludium-til-stillheten
musikkdenstoremusikkerkunetpreludiumtilstillhetenden storestore musikkmusikk erer kunkun etet preludiumpreludium tiltil stillhetenden store musikkstore musikk ermusikk er kuner kun etkun et preludiumet preludium tilpreludium til stillhetenden store musikk erstore musikk er kunmusikk er kun eter kun et preludiumkun et preludium tilet preludium til stillhetenden store musikk er kunstore musikk er kun etmusikk er kun et preludiumer kun et preludium tilkun et preludium til stillheten

Den sanne visdom finnes bare i den store stillhet, fjernt fra menneskene, og nåes kun gjennom lidelse. -Visdom
den-sanne-visdom-finnes-bare-i-den-store-stillhet-fjernt-fra-menneskene-og-nå-kun-gjennom-lidelse
I stillheten spirer liv. I stillheten er du aldri alene. -Ferdinand Finne
i-stillheten-spirer-liv-i-stillheten-er-du-aldri-alene
Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på. -Henry Miller
den-som-ikke-reagerer-på-musikk-den-som-er-uten-musikk-i-sjel-det-mennesket-er-ikke-til-å-stole-på
Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi. -Musikk
klassisk-musikk-er-musikk-vi-håper-skal-bli-til-melodi
Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt. -Charles B. Middelthon
det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt