Den store mester som skapte verden har utgitt sitt verk anonymt.


den-store-mester-som-skapte-verden-har-utgitt-sitt-verk-anonymt
marie von ebner-eschenbachdenstoremestersomskapteverdenharutgittsittverkanonymtden storestore mestermester somsom skapteskapte verdenverden harhar utgittutgitt sittsitt verkverk anonymtden store mesterstore mester sommester som skaptesom skapte verdenskapte verden harverden har utgitthar utgitt sittutgitt sitt verksitt verk anonymtden store mester somstore mester som skaptemester som skapte verdensom skapte verden harskapte verden har utgittverden har utgitt sitthar utgitt sitt verkutgitt sitt verk anonymtden store mester som skaptestore mester som skapte verdenmester som skapte verden harsom skapte verden har utgittskapte verden har utgitt sittverden har utgitt sitt verkhar utgitt sitt verk anonymt

De store mesteres verk er soler som står opp og går ned omkring oss. Således vil tiden for ethvert stort kunstverk, som nå er gått under, atter komme. -Kunst
de-store-mesteres-verk-er-soler-som-står-opp-og-går-ned-omkring-oss-således-vil-tiden-for-ethvert-stort-kunstverk-som-nå-er-gått-under-atter
En kunstner som kommer med teorier som sitt verk, er ikke lenger kunstner; han er kritiker. -H. G. Wells
en-kunstner-som-kommer-med-teorier-som-sitt-verk-er-ikke-lenger-kunstner-han-er-kritiker
Gud laget ikke sitt verk for at mennesket skulle reparere det. -Skapelsen
gud-laget-ikke-sitt-verk-for-at-mennesket-skulle-reparere-det
Man kan med rette si at hvis Gud skapte mennesket i sitt bilde, så har mennesket siden gjort gjengjeld. -Menneske
man-kan-med-rette-at-hvis-gud-skapte-mennesket-i-sitt-bilde-så-har-mennesket-siden-gjort-gjengjeld
Verden eksaminerer ikke hvordan en ting settes i verk, men hvordan den faller ut. -Resultat
verden-eksaminerer-ikke-hvordan-ting-settes-i-verk-men-hvordan-den-faller-ut
Fremskrittet lar seg ikke stanse. Gud skapte verden på seks dager. Og hva har vi i dag? Femdagersuken. -Ukjent
fremskrittet-lar-seg-ikke-stanse-gud-skapte-verden-på-seks-dager-og-hva-har-vi-i-dag-femdagersuken