Den største visdommen ligger ofte i spørsmål som ikke krever svar.


den-største-visdommen-ligger-ofte-i-spørsmål-som-ikke-krever-svar
visdomdenstørstevisdommenliggeroftespørsmålsomikkekreversvarden størstestørste visdommenvisdommen liggerligger ofteofte ii spørsmålspørsmål somsom ikkeikke kreverkrever svarden største visdommenstørste visdommen liggervisdommen ligger ofteligger ofte iofte i spørsmåli spørsmål somspørsmål som ikkesom ikke kreverikke krever svarden største visdommen liggerstørste visdommen ligger oftevisdommen ligger ofte iligger ofte i spørsmålofte i spørsmål somi spørsmål som ikkespørsmål som ikke kreversom ikke krever svarden største visdommen ligger oftestørste visdommen ligger ofte ivisdommen ligger ofte i spørsmålligger ofte i spørsmål somofte i spørsmål som ikkei spørsmål som ikke kreverspørsmål som ikke krever svar

Musikk og litteratur er spørsmål, aldri svar. Hvis man tror man har funnet et svar, er det ikke lenger noe å finne. -Musikk
musikk-og-litteratur-er-spørsmål-aldri-svar-hvis-man-tror-man-har-funnet-et-svar-er-det-ikke-lenger-noe-å-finne
All informasjon har til hensikt å gi svar på spørsmål som ikke er stilt, og skape angst for å stille andre. -Informasjon
all-informasjon-har-til-hensikt-å-gi-svar-på-spørsmål-som-ikke-er-stilt-og-skape-angst-for-å-stille-andre
Tåken ligger på fjellene, myggen ligger i dalen, krokodillen ligger i vannet, og plikten ligger på den som styrer. -Styre
tåken-ligger-på-fjellene-myggen-ligger-i-dalen-krokodillen-ligger-i-vannet-og-plikten-ligger-på-den-som-styrer
Barna begynner å bli store når de stiller spørsmål det finnes svar på. -Barn
barna-begynner-å-bli-store-når-stiller-spørsmål-det-finnes-svar-på
De eldste og korteste ordene - ja og nei - krever den største omtanken. -Pythagoras
de-eldste-og-korteste-ordene-ja-og-nei-krever-den-største-omtanken
Det er mange som i dag tror at kynisme krever mot. Egentlig er kynisme toppen av feighet. Det er uskyld og åpenhjertighet som krever virkelig mot - uansett hvor ofte vi blir såret som følge av det. -Kynisme
det-er-mange-som-i-dag-tror-at-kynisme-krever-mot-egentlig-er-kynisme-toppen-av-feighet-det-er-uskyld-og-åpenhjertighet-som-krever-virkelig-mot