Den som vokter sin munn og sin tunge, berger sitt liv fra nød og trengsel.


den-som-vokter-munn-og-tunge-berger-sitt-liv-fra-nød-og-trengsel
bibelendensomvoktermunnogtungebergersittlivfranødtrengselden somsom voktervokter sinsin munnmunn ogog sinsin tungeberger sittsitt livliv frafra nødnød ogog trengselden som voktersom vokter sinvokter sin munnsin munn ogmunn og sinog sin tungeberger sitt livsitt liv fraliv fra nødfra nød ognød og trengselden som vokter sinsom vokter sin munnvokter sin munn ogsin munn og sinmunn og sin tungeberger sitt liv frasitt liv fra nødliv fra nød ogfra nød og trengselden som vokter sin munnsom vokter sin munn ogvokter sin munn og sinsin munn og sin tungeberger sitt liv fra nødsitt liv fra nød ogliv fra nød og trengsel

Fins det noen pen pike som ikke fra fødselen av vet å bruke sitt kjønn til sin fordel? -Kvinner og utseende
fins-det-noen-pen-pike-som-ikke-fra-fødselen-av-vet-å-bruke-sitt-kjønn-til-fordel
Den som bruker et argument og herunder påberoper sin autoritet, bruker ikke sin intelligens; han bruker bare sin hukommelse. -Leonardo da Vinci
den-som-bruker-et-argument-og-herunder-påberoper-autoritet-bruker-ikke-intelligens-han-bruker-bare-hukommelse
Den som betaler sin gjeld, forøker sitt gods. -Gjeld
den-som-betaler-gjeld-forøker-sitt-gods
Enhver mann er virkelig lykkelig to ganger i sitt liv: like etter han har truffet sin første kjærlighet, og like etter han har forlatt den siste. -H. L. Mencken
enhver-mann-er-virkelig-lykkelig-to-ganger-i-sitt-liv-like-etter-han-har-truffet-første-kjærlighet-og-like-etter-han-har-forlatt-den-siste
Å, om han ville kysse meg med kyss av sin munn! -Kyss
Å-om-han-ville-kysse-meg-med-kyss-av-munn