Den som vil plukke den største blomsten, må kanskje vente til alle har visnet.


den-som-vil-plukke-den-største-blomsten-må-kanskje-vente-til-alle-har-visnet
margot sandsmarkdensomvilplukkedenstørsteblomstenkanskjeventetilalleharvisnetden somsom vilvil plukkeplukke denden størstestørste blomstenmå kanskjekanskje ventevente tiltil allealle harhar visnetden som vilsom vil plukkevil plukke denplukke den størsteden største blomstenmå kanskje ventekanskje vente tilvente til alletil alle haralle har visnetden som vil plukkesom vil plukke denvil plukke den størsteplukke den største blomstenmå kanskje vente tilkanskje vente til allevente til alle hartil alle har visnetden som vil plukke densom vil plukke den størstevil plukke den største blomstenmå kanskje vente til allekanskje vente til alle harvente til alle har visnet

Alt kommer til den mannen som ikke vil vente. -Utålmodighet
alt-kommer-til-den-mannen-som-ikke-vil-vente
Døden er den største av alle overraskelser. Derfor sparer vi den til slutt. -Døden
døden-er-den-største-av-alle-overraskelser-derfor-sparer-vi-den-til-slutt
Noen ganger lurer jeg på hvem som har rett. Kanskje alle har rett. Alle har nøyaktig like mange fine ord å dekke seg bak. Alle er like sikre på sin sak. Jeg bare nikker til alle kanter. -Rett og galt
noen-ganger-lurer-jeg-på-hvem-som-har-rett-kanskje-alle-har-rett-alle-har-nøyaktig-like-mange-fine-ord-å-dekke-seg-bak-alle-er-like-sikre-på
Jeg tror på kjærlighetens overbevisende kraft. Jeg forstår den ikke. Jeg tror den må være den mest velduftende blomsten av de alle i livets tornekratt. -Kjærlighet - virkning
jeg-tror-på-kjærlighetens-overbevisende-kraft-jeg-forstår-den-ikke-jeg-tror-den-må-være-den-mest-velduftende-blomsten-av-alle-i-livets
Den største frihet, selve menneskets vesensmerke, sa Gabriel, er friheten til, når som helst, å gjenoppfinne seg selv, ut fra alle sine muligheter. -Jan Kjærstad
den-største-frihet-selve-menneskets-vesensmerke-sa-gabriel-er-friheten-til-når-som-helst-å-gjenoppfinne-seg-selv-ut-fra-alle-sine-muligheter