Den som vil arbeide, kan alltid få noe å bestille.


den-som-vil-arbeide-kan-alltid-få-noe-å-bestille
arbeiddensomvilarbeidekanalltidnoebestilleden somsom vilvil arbeidekan alltidalltid fåfå noenoe åå bestilleden som vilsom vil arbeidekan alltid fåalltid få noefå noe ånoe å bestilleden som vil arbeidekan alltid få noealltid få noe åfå noe å bestillekan alltid få noe åalltid få noe å bestille

Stillhet kan være noe av det mest støyende du kan arbeide med, fordi den i sin ro, eller i sin uro, er veldig provoserende. -Stillhet
stillhet-kan-være-noe-av-det-mest-støyende-du-kan-arbeide-med-fordi-den-i-ro-eller-i-uro-er-veldig-provoserende
Ved å arbeide hardt og målrettet i åtte timer om dagen, kan du til slutt ende opp som sjef og må arbeide tolv timer daglig. -Robert Frost
ved-å-arbeide-hardt-og-målrettet-i-åtte-timer-om-dagen-kan-du-til-slutt-ende-opp-som-sjef-og-må-arbeide-tolv-timer-daglig
Og når du virkelig ønsker deg noe, vil hele universet arbeide for at ønsket ditt skal bli oppfylt. -Ønske
og-når-du-virkelig-ønsker-deg-noe-vil-hele-universet-arbeide-for-at-ønsket-ditt-skal-bli-oppfylt
Kjærlighet er livets mål. Den som lever for noe annet vil alltid bli skuffet. -Kjærlighet er
kjærlighet-er-livets-mål-den-som-lever-for-noe-annet-vil-alltid-bli-skuffet
Du innbiller det at det er noe som heter den menneskelige natur, som vil bli krenket av det vi gjør og vil vende seg mot oss. Men det er vi som skaper menneskenaturen. Menneskene kan formes i det uendelige. -George Orwell
du-innbiller-det-at-det-er-noe-som-heter-den-menneskelige-natur-som-vil-bli-krenket-av-det-vi-gjør-og-vil-vende-seg-mot-oss-men-det-er-vi-som-skaper