Den som utfordrer seg selv, former sin egen vei.


den-som-utfordrer-seg-selv-former-egen-vei
utfordringdensomutfordrersegselvformeregenveiden somsom utfordrerutfordrer segseg selvformer sinsin egenegen veiden som utfordrersom utfordrer segutfordrer seg selvformer sin egensin egen veiden som utfordrer segsom utfordrer seg selvformer sin egen veiden som utfordrer seg selv

Kallet er seg selv å være sin egen sak til seier bære. -Henrik Ibsen
kallet-er-seg-selv-å-være-egen-sak-til-seier-bære
Den som kroner seg til konge, blir sin egen slave. -Erik Lerdahl
den-som-kroner-seg-til-konge-blir-egen-slave
Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. -Bibelen
så-vær-ikke-bekymret-for-morgendagen-morgendagen-skal-bekymre-seg-for-seg-selv-hver-dag-har-nok-med-egen-plage
En mann er nesten aldri i stand til å tilpasse seg. Selv om forholdene endrer seg, holder han fast ved sine prinsipper og arbeider utrettelig mot sin egen undergang. -Niccolò Machiavelli
en-mann-er-nesten-aldri-i-stand-til-å-tilpasse-seg-selv-om-forholdene-endrer-seg-holder-han-fast-ved-sine-prinsipper-og-arbeider-utrettelig-mot
Den nevrotiske adlyder vanligvis sin egen gyldne regel: Hat din neste som deg selv. -Mignon McLaughlin
den-nevrotiske-adlyder-vanligvis-egen-gyldne-regel-hat-din-neste-som-deg-selv