Den som tror på drømmer, er redd for sin egen skygge.


den-som-tror-på-drømmer-er-redd-for-egen-skygge
drømdensomtrordrømmererreddforegenskyggeden somsom trorpå drømmerer reddredd forsin egenegen skyggeden som trorsom tror påtror på drømmerer redd forredd for sinfor sin egensin egen skyggeden som tror påsom tror på drømmerer redd for sinredd for sin egenfor sin egen skyggeden som tror på drømmerer redd for sin egenredd for sin egen skygge

Den som tror på drømmer, prøver å få tak i sin egen skygge. -Drøm
den-som-tror-på-drømmer-prøver-å-få-tak-i-egen-skygge
Den som lyder lovene, er ikke redd for dommen som setter ham på plass i et samfunn han tror på. -Albert Camus
den-som-lyder-lovene-er-ikke-redd-for-dommen-som-setter-ham-på-plass-i-et-samfunn-han-tror-på
Den som løper etter sin egen ungdom vil aldri innhente den. -Ungdom
den-som-løper-etter-egen-ungdom-vil-aldri-innhente-den
Den mest kunnskapsrike av dere, er den som legger andres kunnskap til sin egen. -Kunnskap
den-mest-kunnskapsrike-av-dere-er-den-som-legger-andres-kunnskap-til-egen
Den som utfordrer seg selv, former sin egen vei. -Utfordring
den-som-utfordrer-seg-selv-former-egen-vei
Redd, redd nedi senga. Redd med all mulig grunn. Rommet er tungt av navnløse skygger. Sitter det noen i den stolen, eller er det stolen selv som tygger og tygger? -Mørkeredsel
redd-redd-nedi-senga-redd-med-all-mulig-grunn-rommet-er-tungt-av-navnløse-skygger-sitter-det-noen-i-den-stolen-eller-er-det-stolen-selv-som-tygger