Den som tenker skarpt, blir pessimist. Den som tenker dypt, blir optimist.


den-som-tenker-skarpt-blir-pessimist-den-som-tenker-dypt-blir-optimist
pessimistdensomtenkerskarptblirpessimistdyptoptimistden somsom tenkertenker skarptblir pessimistden somsom tenkertenker dyptblir optimistden som tenkersom tenker skarptden som tenkersom tenker dyptden som tenker skarptden som tenker dypt

Den som ikke tenker selv, tenker ikke i det hele tatt. -Oscar Wilde
den-som-ikke-tenker-selv-tenker-ikke-i-det-hele-tatt
Blant hundre som grubler, til tenker blir én. -Gruble
blant-hundre-som-grubler-til-tenker-blir-én
Alle tenker på seg - det er bare jeg som tenker på meg. -Egoisme
alle-tenker-på-seg-det-er-bare-jeg-som-tenker-på-meg
Når alle tenker likt, er det ingen som tenker. -Tenke
når-alle-tenker-likt-er-det-ingen-som-tenker
Vi tenker bare når vi blir konfrontert med problemer. -Tenke
vi-tenker-bare-når-vi-blir-konfrontert-med-problemer