Den som sier sannheten, synder ikke, men han skaper besvær.


den-som-sier-sannheten-synder-ikke-men-han-skaper-besvær
sannhetdensomsiersannhetensynderikkemenhanskaperbesværden somsom siersier sannhetensynder ikkemen hanhan skaperskaper besværden som siersom sier sannhetenmen han skaperhan skaper besværden som sier sannhetenmen han skaper besvær

Sannheten har like mange ansikter som de som sier at de kjenner den -Sannhet
sannheten-har-like-mange-ansikter-som-som-sier-at-kjenner-den
Jeg vil ikke ha ja-folk rundt meg. Jeg vil alltid høre sannheten, selv om det betyr at de som sier den, får sparken. -Ledelse
jeg-vil-ikke-ja-folk-rundt-meg-jeg-vil-alltid-høre-sannheten-selv-om-det-betyr-at-som-sier-den-får-sparken
Han sier omtrent som Napoleon; de tvilsomme, sier han, det er det stoff hvorav man gjør politikuser; hehe! -Henrik Ibsen
han-sier-omtrent-som-napoleon-tvilsomme-sier-han-det-er-det-stoff-hvorav-man-gjør-politikuser-hehe
Den som sover, synder ikke. -Søvn
den-som-sover-synder-ikke
Vær modig! Hvis du sier sannheten, kommer du ikke til å snuble. -Sofokles
vær-modig-hvis-du-sier-sannheten-kommer-du-ikke-til-å-snuble
«Bare en drøm», sier snusfornuften. Da har den glemt at drøm skaper virkelighet. -Rosemarie Köhn
bare-drøm-sier-snusfornuften-da-har-den-glemt-at-drøm-skaper-virkelighet