Den som søker en venn uten feil, blir uten noen.


den-som-søker-venn-uten-feil-blir-uten-noen
venndensomsøkervennutenfeilblirnoenden somsom søkersøker enen vennvenn utenuten feilblir utenuten noenden som søkersom søker ensøker en vennen venn utenvenn uten feilblir uten noenden som søker ensom søker en vennsøker en venn utenen venn uten feilden som søker en vennsom søker en venn utensøker en venn uten feil

Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Å skape uten å gi det videre er like meningsløst som å tale uten at noen hører på. -Skape
Å-skape-uten-å-gi-det-videre-er-like-meningsløst-som-å-tale-uten-at-noen-hører-på
Det som blir skrevet uten anstrengelse, blir som regel lest uten glede. -Skrive
det-som-blir-skrevet-uten-anstrengelse-blir-som-regel-lest-uten-glede
Ingenting uten selve himmelen er bedre enn en venn som virkelig er en venn. -Venn
ingenting-uten-selve-himmelen-er-bedre-enn-venn-som-virkelig-er-venn
Se på bildet som henger i gangen, perfekt vakkert, helt uten feil. Det mangler kanskje rammen, og noen kaller det et speil! -Per Kvalvik
se-på-bildet-som-henger-i-gangen-perfekt-vakkert-helt-uten-feil-det-mangler-kanskje-rammen-og-noen-kaller-det-et-speil
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å