Den som oppgir Gud, slukker solen for å vandre videre med en lampe.


den-som-oppgir-gud-slukker-solen-for-å-vandre-videre-med-lampe
christian morgensterndensomoppgirgudslukkersolenforvandrevideremedlampeden somsom oppgiroppgir gudslukker solensolen forå vandrevandre viderevidere medmed enen lampeden som oppgirsom oppgir gudslukker solen forsolen for åfor å vandreå vandre viderevandre videre medvidere med enmed en lampeden som oppgir gudslukker solen for åsolen for å vandrefor å vandre videreå vandre videre medvandre videre med envidere med en lampeslukker solen for å vandresolen for å vandre viderefor å vandre videre medå vandre videre med envandre videre med en lampe

Solen dreper mikrobene, legemets og sjelens: solen gjør sterk og oppfinnsom, solen er selskap, solen gir tro.Livets aften har sin lampe med seg.Solen, med alle sine planeter som kretser rundt den og er avhengig av den, kan fremdeles modne en drueklase som om den ikke hadde noe annet i universet å gjøre.Å være forfatter er ikke et yrke. Det er et liv. Jeg skrev i går. Jeg skriver i dag og kommer til å gjøre det i morgen. Vandre i ordene. Føle og nyte setninger og sammenhenger. Hente det i meg selv og gi det fra meg. Gi videre, men likevel beholde det.Hvis en mann ikke går i samme takt som alle andre, kommer det kanskje av at han hører en annen trommeslager. La ham vandre i takt med den musikken han hører.Når du slukker lyset, får du et strålende eksempel på mørke.