Den som oppgir Gud, slukker solen for å vandre videre med en lampe.


den-som-oppgir-gud-slukker-solen-for-å-vandre-videre-med-lampe
christian morgensterndensomoppgirgudslukkersolenforvandrevideremedlampeden somsom oppgiroppgir gudslukker solensolen forå vandrevandre viderevidere medmed enen lampeden som oppgirsom oppgir gudslukker solen forsolen for åfor å vandreå vandre viderevandre videre medvidere med enmed en lampeden som oppgir gudslukker solen for åsolen for å vandrefor å vandre videreå vandre videre medvandre videre med envidere med en lampeslukker solen for å vandresolen for å vandre viderefor å vandre videre medå vandre videre med envandre videre med en lampe

Solen dreper mikrobene, legemets og sjelens: solen gjør sterk og oppfinnsom, solen er selskap, solen gir tro. -Sol
solen-dreper-mikrobene-legemets-og-sjelens-solen-gjør-sterk-og-oppfinnsom-solen-er-selskap-solen-gir-tro
Solen, med alle sine planeter som kretser rundt den og er avhengig av den, kan fremdeles modne en drueklase som om den ikke hadde noe annet i universet å gjøre. -Sol
solen-med-alle-sine-planeter-som-kretser-rundt-den-og-er-avhengig-av-den-kan-fremdeles-modne-drueklase-som-om-den-ikke-hadde-noe-annet-i-universet-å
Hvis en mann ikke går i samme takt som alle andre, kommer det kanskje av at han hører en annen trommeslager. La ham vandre i takt med den musikken han hører. -Henry David Thoreau
hvis-mann-ikke-går-i-samme-takt-som-alle-andre-kommer-det-kanskje-av-at-han-hører-annen-trommeslager-la-ham-vandre-i-takt-med-den-musikken-han
Når du slukker lyset, får du et strålende eksempel på mørke. -Vainö Nuorteva
når-du-slukker-lyset-får-du-et-strålende-eksempel-på-mørke