Den som ligger på historiens skinner, må regne med å få bena kuttet av.


den-som-ligger-på-historiens-skinner-må-regne-med-å-få-bena-kuttet-av
rudé právodensomliggerhistoriensskinnerregnemedbenakuttetavden somsom liggerligger påpå historienshistoriens skinnermå regneregne medmed åfå benabena kuttetkuttet avden som liggersom ligger påligger på historienspå historiens skinnermå regne medregne med åmed å fåå få benafå bena kuttetbena kuttet avden som ligger påsom ligger på historiensligger på historiens skinnermå regne med åregne med å fåmed å få benaå få bena kuttetfå bena kuttet avden som ligger på historienssom ligger på historiens skinnermå regne med å fåregne med å få benamed å få bena kuttetå få bena kuttet av

En bankdirektør er en som låner deg paraplyen sin når solen skinner, og som vil ha den tilbake så snart det begynner å regne. -Ukjent
en-bankdirektør-er-som-låner-deg-paraplyen-når-solen-skinner-og-som-vil-den-tilbake-så-snart-det-begynner-å-regne
Tåken ligger på fjellene, myggen ligger i dalen, krokodillen ligger i vannet, og plikten ligger på den som styrer. -Styre
tåken-ligger-på-fjellene-myggen-ligger-i-dalen-krokodillen-ligger-i-vannet-og-plikten-ligger-på-den-som-styrer
En baby er en engel, hvis vinger krymper i takt med at bena vokser. -Baby
en-baby-er-engel-hvis-vinger-krymper-i-takt-med-at-bena-vokser
Hvorfor er det så viktig å finne sin rette hylle – helst så fort som mulig? Hva i all verden skal vi sitte der for – og dingle med bena resten av livet? -Tor Åge Bringsværd
hvorfor-er-det-så-viktig-å-finne-rette-hylle-helst-så-fort-som-mulig-hva-i-all-verden-skal-vi-sitte-der-for-og-dingle-med-bena-resten-av-livet
Den ligger der, den bluesen. Jeg har forsonet meg med det. -Mari Boine
den-ligger-der-den-bluesen-jeg-har-forsonet-meg-med-det
Ble en hunds bønner hørt, ville det regne med ben fra himmelen. -Hund
ble-hunds-bønner-hørt-ville-det-regne-med-ben-fra-himmelen