Den som lever på håpet, blir i hvert fall ikke tykk.


den-som-lever-på-håpet-blir-i-hvert-fall-ikke-tykk
håpdensomleverhåpetblirhvertfallikketykkden somsom leverlever påpå håpetblir ii hverthvert fallfall ikkeikke tykkden som leversom lever pålever på håpetblir i hverti hvert fallhvert fall ikkefall ikke tykkden som lever påsom lever på håpetblir i hvert falli hvert fall ikkehvert fall ikke tykkden som lever på håpetblir i hvert fall ikkei hvert fall ikke tykk

Den som graver etter skatter i sitt indre, finner i hvert fall til slutt et hull som ikke var der fra før. -Kjenne seg selv
den-som-graver-etter-skatter-i-sitt-indre-finner-i-hvert-fall-til-slutt-et-hull-som-ikke-var-der-fra-før
Man kan ikke bedømme Wagners opera Lohengrin etter å ha hørt den bare én gang, og jeg har i hvert fall ikke tenkt å høre den to ganger. -Gioacchino Rossini
man-kan-ikke-bedømme-wagners-opera-lohengrin-etter-å-hørt-den-bare-én-gang-og-jeg-har-i-hvert-fall-ikke-tenkt-å-høre-den-to-ganger
En mann som snorker, er ikke det verste. Da vet man i hvert fall at han er der. -Menn
en-mann-som-snorker-er-ikke-det-verste-da-vet-man-i-hvert-fall-at-han-er-der
Penger forderver kanskje karakteren, men mangel på penger gjør den i hvert fall ikke bedre. -Ukjent
penger-forderver-kanskje-karakteren-men-mangel-på-penger-gjør-den-i-hvert-fall-ikke-bedre
Hvis flere virkelig lyttet til sladder, så ville den i hvert fall bli korrekt gjengitt. -Sladder og rykter
hvis-flere-virkelig-lyttet-til-sladder-så-ville-den-i-hvert-fall-bli-korrekt-gjengitt