Den som kroner seg til konge, blir sin egen slave.


den-som-kroner-seg-til-konge-blir-egen-slave
erik lerdahldensomkronersegtilkongebliregenslaveden somsom kronerkroner segseg tiltil kongeblir sinsin egenegen slaveden som kronersom kroner segkroner seg tilseg til kongeblir sin egensin egen slaveden som kroner segsom kroner seg tilkroner seg til kongeblir sin egen slaveden som kroner seg tilsom kroner seg til konge

Den som er herre over sin lidenskap, er slave av sin fornuft. -Lidenskap
den-som-er-herre-over-lidenskap-er-slave-av-fornuft
Bedre å være konge i et lite hus enn slave i et slott. -Konge og kongelige
bedre-å-være-konge-i-et-lite-hus-enn-slave-i-et-slott
Den som utfordrer seg selv, former sin egen vei. -Utfordring
den-som-utfordrer-seg-selv-former-egen-vei
Den mest kunnskapsrike av dere, er den som legger andres kunnskap til sin egen. -Kunnskap
den-mest-kunnskapsrike-av-dere-er-den-som-legger-andres-kunnskap-til-egen
Kallet er seg selv å være sin egen sak til seier bære. -Henrik Ibsen
kallet-er-seg-selv-å-være-egen-sak-til-seier-bære
En mann er nesten aldri i stand til å tilpasse seg. Selv om forholdene endrer seg, holder han fast ved sine prinsipper og arbeider utrettelig mot sin egen undergang. -Niccolò Machiavelli
en-mann-er-nesten-aldri-i-stand-til-å-tilpasse-seg-selv-om-forholdene-endrer-seg-holder-han-fast-ved-sine-prinsipper-og-arbeider-utrettelig-mot