Den som ikke tør å leve, risikerer ingen ting. Den som ikke tør å leite, stopper opp.


den-som-ikke-tør-å-leve-risikerer-ingen-ting-den-som-ikke-tør-å-leite-stopper-opp
jahn teigendensomikketørleverisikereringentingleitestopperoppden somsom ikkeikke tørtør åå leverisikerer ingeningen tingden somsom ikkeikke tørtør åå leitestopper oppden som ikkesom ikke tørikke tør åtør å leverisikerer ingen tingden som ikkesom ikke tørikke tør åtør å leiteden som ikke tørsom ikke tør åikke tør å leveden som ikke tørsom ikke tør åikke tør å leiteden som ikke tør åsom ikke tør å leveden som ikke tør åsom ikke tør å leite

Den som ikke kan bruke fornuften, er dum. Den som ikke vil, er en hykler. Den som ikke tør, er en slave. -Fornuft
den-som-ikke-kan-bruke-fornuften-er-dum-den-som-ikke-vil-er-hykler-den-som-ikke-tør-er-slave
Den som tør tale like fra hjertet, trenger ingen forberedelse. -Gotthold Ephraim Lessing
den-som-tør-tale-like-fra-hjertet-trenger-ingen-forberedelse
Det er godt når en ikke tør gjøre det en ikke synes er vakkert, sa fru Åshild og lo litt. Men det er ikke så godt når en synes en ting ikke er vakker fordi en ikke tør gjøre det. -Sigrid Undset
det-er-godt-når-ikke-tør-gjøre-det-ikke-synes-er-vakkert-sa-fru-Åshild-og-litt-men-det-er-ikke-så-godt-når-synes-ting-ikke-er-vakker-fordi
Løgnerens ulykke er ikke at ingen tror på ham, men at han selv ikke tør tro på noen. -George Bernard Shaw
løgnerens-ulykke-er-ikke-at-ingen-tror-på-ham-men-at-han-selv-ikke-tør-tro-på-noen
Han er redd som ikke tør skjelve. -Ukjent
han-er-redd-som-ikke-tør-skjelve
Hvem er jeg som ikke kan tilgi? Som ikke vil tilgi? Jeg er den som går den smaleste veien. Den vanskeligste. For ingen ting er lettere enn å bøye av og stryke en annens gjeld. -Tilgivelse
hvem-er-jeg-som-ikke-kan-tilgi-som-ikke-vil-tilgi-jeg-er-den-som-går-den-smaleste-veien-den-vanskeligste-for-ingen-ting-er-lettere-enn-å-bøye-av