Den som ikke skal noe sted, har heller ingen å dra dit sammen med.


den-som-ikke-skal-noe-sted-har-heller-ingen-å-dra-dit-sammen-med
reisedensomikkeskalnoestedharhelleringendraditsammenmedden somsom ikkeikke skalskal noenoe stedhar hellerheller ingeningen åå dradra ditdit sammensammen medden som ikkesom ikke skalikke skal noeskal noe stedhar heller ingenheller ingen åingen å draå dra ditdra dit sammendit sammen medden som ikke skalsom ikke skal noeikke skal noe stedhar heller ingen åheller ingen å draingen å dra ditå dra dit sammendra dit sammen medden som ikke skal noesom ikke skal noe stedhar heller ingen å draheller ingen å dra ditingen å dra dit sammenå dra dit sammen med

Mennesker som leker har ikke tid til å ta livet av hverandre. Ikke har de lyst heller. For hvem skal de da leke med? -Lek
mennesker-som-leker-har-ikke-tid-til-å-ta-livet-av-hverandre-ikke-har-lyst-heller-for-hvem-skal-da-leke-med
Den som ikke har noe, har heller ingenting å dele. -C. S. Lewis
den-som-ikke-har-noe-har-heller-ingenting-å-dele
Mitt livsmotto er at ting du ikke kan gjøre noe med, skal du heller ikke engste deg for. -Erna Solberg
mitt-livsmotto-er-at-ting-du-ikke-kan-gjøre-noe-med-skal-du-heller-ikke-engste-deg-for
Fortvilelse er sinne som ikke har noe sted å gå. -Mignon McLaughlin
fortvilelse-er-sinne-som-ikke-har-noe-sted-å-gå
Jeg er kjempestolt av å tilhøre en generasjon som ikke mister vår mannlige sikkerhet av å være sammen med barn, nei heller tvert imot. -Erik Solheim
jeg-er-kjempestolt-av-å-tilhøre-generasjon-som-ikke-mister-vår-mannlige-sikkerhet-av-å-være-sammen-med-barn-nei-heller-tvert-imot
Ekteskapsbruddet er ikke den timen en kvinne er sammen med sin elsker, men den natten hun etterpå tilbringer sammen med sin mann. -Utroskap
ekteskapsbruddet-er-ikke-den-timen-kvinne-er-sammen-med-elsker-men-den-natten-hun-etterpå-tilbringer-sammen-med-mann