Den som ikke retter seg etter markedet, blir straffet av markedet.


den-som-ikke-retter-seg-etter-markedet-blir-straffet-av-markedet
wilhelm röpkedensomikkerettersegettermarkedetblirstraffetavmarkedetden somsom ikkeikke retterretter segseg etteretter markedetblir straffetstraffet avav markedetden som ikkesom ikke retterikke retter segretter seg etterseg etter markedetblir straffet avstraffet av markedetden som ikke rettersom ikke retter segikke retter seg etterretter seg etter markedetblir straffet av markedetden som ikke retter segsom ikke retter seg etterikke retter seg etter markedet

Du må selge når markedet finnes. -Kjøp og salg
du-må-selge-når-markedet-finnes
Jeg trenger ikke en venn som retter seg etter mine innfall og som bare svarer på mine nikk. Det kan skyggen min gjøre bedre. -Venn
jeg-trenger-ikke-venn-som-retter-seg-etter-mine-innfall-og-som-bare-svarer-på-mine-nikk-det-kan-skyggen-min-gjøre-bedre
Menn blir ikke straffet for sine synder, men av dem. -Synd
menn-blir-ikke-straffet-for-sine-synder-men-av-dem
Det er med lykka som med de ville dyr i skogen: Den blir tillitsfull og nærmer seg leirplassen din når du ikke lenger jager etter den. -Lykke
det-er-med-lykka-som-med-ville-dyr-i-skogen-den-blir-tillitsfull-og-nærmer-seg-leirplassen-din-når-du-ikke-lenger-jager-etter-den
Den feilen et barn aldri blir kvitt, er den feilen det ble mest straffet for. -Mignon McLaughlin
den-feilen-et-barn-aldri-blir-kvitt-er-den-feilen-det-ble-mest-straffet-for