Den som ikke nyter sitt eget selskap, har vanligvis ingen grunn til det.


den-som-ikke-nyter-sitt-eget-selskap-har-vanligvis-ingen-grunn-til-det
coco chaneldensomikkenytersittegetselskapharvanligvisingengrunntildetden somsom ikkeikke nyternyter sittsitt egeteget selskaphar vanligvisvanligvis ingeningen grunngrunn tiltil detden som ikkesom ikke nyterikke nyter sittnyter sitt egetsitt eget selskaphar vanligvis ingenvanligvis ingen grunningen grunn tilgrunn til detden som ikke nytersom ikke nyter sittikke nyter sitt egetnyter sitt eget selskaphar vanligvis ingen grunnvanligvis ingen grunn tilingen grunn til detden som ikke nyter sittsom ikke nyter sitt egetikke nyter sitt eget selskaphar vanligvis ingen grunn tilvanligvis ingen grunn til det

Det er ingen grunn til at noen skulle ønske å ha en datamaskin i sitt hjem. -Ken Olsen
det-er-ingen-grunn-til-at-noen-skulle-ønske-å-datamaskin-i-sitt-hjem
Det finnes ikke noe vennskap, ingen kjærlighet, som den en mor har til sitt barn. -Morskjærlighet
det-finnes-ikke-noe-vennskap-ingen-kjærlighet-som-den-mor-har-til-sitt-barn
Min erfaring er at folk som er usedvanlig gode i forretningsdrift, ikke er det på grunn av hva de vet, men på grunn av sitt umettelige behov for å vite mer. -Milton S. Hershey
min-erfaring-er-at-folk-som-er-usedvanlig-gode-i-forretningsdrift-ikke-er-det-på-grunn-av-hva-vet-men-på-grunn-av-sitt-umettelige-behov-for-å-vite
Det er ingen grunn til å tro mer på det overnaturlige enn naturen selv gir grunn til. -Per Roald
det-er-ingen-grunn-til-å-tro-mer-på-det-overnaturlige-enn-naturen-selv-gir-grunn-til