Den som ikke kan hate, kan heller ikke elske.


den-som-ikke-kan-hate-kan-heller-ikke-elske
voltairedensomikkekanhatehellerelskeden somsom ikkeikke kankan hatekan hellerheller ikkeikke elskeden som ikkesom ikke kanikke kan hatekan heller ikkeheller ikke elskeden som ikke kansom ikke kan hatekan heller ikke elskeden som ikke kan hate

Den vi kan elske, kan vi hate; overfor alle andre er vi likegyldige. -Henry David Thoreau
den-vi-kan-elske-kan-vi-hate-overfor-alle-andre-er-vi-likegyldige
Ethvert skolebarn kan elske som en tåpe, men å hate, gutten min, det er en kunst. -Ogden Nash
ethvert-skolebarn-kan-elske-som-tåpe-men-å-hate-gutten-min-det-er-kunst
Jo mer du elsker, jo mer kan du elske - og jo mer intenst elsker du. Det er heller ingen begrensning på hvor mange du kan elske. -Robert A. Heinlein
jo-mer-du-elsker-jo-mer-kan-du-elske-og-jo-mer-intenst-elsker-du-det-er-heller-ingen-begrensning-på-hvor-mange-du-kan-elske
Impotent hat er den frykteligste av alle følelser; man skal ikke hate noen som man ikke kan ødelegge. -Hat
impotent-hat-er-den-frykteligste-av-alle-følelser-man-skal-ikke-hate-noen-som-man-ikke-kan-ødelegge
Den som ikke kan belære sin familie, kan heller ikke belære andre. -Familie
den-som-ikke-kan-belære-familie-kan-heller-ikke-belære-andre