Den som ikke kan bruke fornuften, er dum. Den som ikke vil, er en hykler. Den som ikke tør, er en slave.


den-som-ikke-kan-bruke-fornuften-er-dum-den-som-ikke-vil-er-hykler-den-som-ikke-tør-er-slave
fornuftdensomikkekanbrukefornuftenerdumvilhyklertørslaveden somsom ikkeikke kankan brukebruke fornuftener dumden somsom ikkeikke viler enen hyklerden somsom ikkeikke tører enen slaveden som ikkesom ikke kanikke kan brukekan bruke fornuftenden som ikkesom ikke viler en hyklerden som ikkesom ikke tører en slaveden som ikke kansom ikke kan brukeikke kan bruke fornuftenden som ikke vilden som ikke tørden som ikke kan brukesom ikke kan bruke fornuften

Langsomt dør den som forblir en slave av sine vaner den som hver dag vandrer i samme spor den som ikke forandrer retning den som ikke tar sjanser eller skifter farge på klærne den som ikke snakker med ukjente. -Vane
langsomt-dør-den-som-forblir-slave-av-sine-vaner-den-som-hver-dag-vandrer-i-samme-spor-den-som-ikke-forandrer-retning-den-som-ikke-tar-sjanser-eller
Den merkeligste bruk mennesket har gjort av fornuften, er vel den å anse det for et mesterstykke ikke å bruke den, og altså skjære av vingene som mennesket er født med. -Georg Christoph Lichtenberg
den-merkeligste-bruk-mennesket-har-gjort-av-fornuften-er-vel-den-å-anse-det-for-et-mesterstykke-ikke-å-bruke-den-og-altså-skjære-av-vingene-som
Den som ikke tør å leve, risikerer ingen ting. Den som ikke tør å leite, stopper opp. -Jahn Teigen
den-som-ikke-tør-å-leve-risikerer-ingen-ting-den-som-ikke-tør-å-leite-stopper-opp
Hvem er jeg som ikke kan tilgi? Som ikke vil tilgi? Jeg er den som går den smaleste veien. Den vanskeligste. For ingen ting er lettere enn å bøye av og stryke en annens gjeld. -Tilgivelse
hvem-er-jeg-som-ikke-kan-tilgi-som-ikke-vil-tilgi-jeg-er-den-som-går-den-smaleste-veien-den-vanskeligste-for-ingen-ting-er-lettere-enn-å-bøye-av
Den som ikke fritt kan ernære seg selv, er slave. -Louise Otto-Peters
den-som-ikke-fritt-kan-ernære-seg-selv-er-slave
Hvis du følger fornuften tilstrekkelig langt, vil den føre til konklusjoner som strider mot fornuften. -Fornuft
hvis-du-følger-fornuften-tilstrekkelig-langt-vil-den-føre-til-konklusjoner-som-strider-mot-fornuften