Den som ikke iblant føler for mye, føler sikkert alt for lite.


den-som-ikke-iblant-føler-for-mye-føler-sikkert-alt-for-lite
jean pauldensomikkeiblantfølerformyesikkertaltliteden somsom ikkeikke iblantiblant følerføler forføler sikkertsikkert altalt forden som ikkesom ikke iblantikke iblant føleriblant føler forføler for myeføler sikkert altsikkert alt foralt for liteden som ikke iblantsom ikke iblant følerikke iblant føler foriblant føler for myeføler sikkert alt forsikkert alt for liteden som ikke iblant følersom ikke iblant føler forikke iblant føler for myeføler sikkert alt for lite

Vi tenker for mye og føler for lite. -Følelse
vi-tenker-for-mye-og-føler-for-lite
Jeg føler meg ikke gammel. Jeg føler ikke noe før utpå formiddagen. Da er det på tide med en lur. -Bob Hope
jeg-føler-meg-ikke-gammel-jeg-føler-ikke-noe-før-utpå-formiddagen-da-er-det-på-tide-med-lur
Den nye verdens barn føler nok ikke angst for Vår Herre og synes nok ikke at de skylder Ham noe, men de føler kanskje angst for banken, at de skylder den - banken - noe. -Odd Børretzen
den-nye-verdens-barn-føler-nok-ikke-angst-for-vår-herre-og-synes-nok-ikke-at-skylder-ham-noe-men-føler-kanskje-angst-for-banken-at-skylder-den
Det viktige er å tenke høyt, å si hva du føler når du føler det, å være modig nok til å leve opp til sannheten slik du ser den, uansett hvilke følger det kan få. -Sannhet
det-viktige-er-å-tenke-høyt-å-hva-du-føler-når-du-føler-det-å-være-modig-nok-til-å-leve-opp-til-sannheten-slik-du-den-uansett-hvilke
Om moral vet jeg bare at det som er moralsk, er det du føler deg vel etter, og det som er umoralsk, er det du ikke føler deg vel etter. -Moral
om-moral-vet-jeg-bare-at-det-som-er-moralsk-er-det-du-føler-deg-vel-etter-og-det-som-er-umoralsk-er-det-du-ikke-føler-deg-vel-etter
Når vi først blir forelsket, føler vi at vi vet alt som er verdt å vite om livet, og kanskje har vi rett. -Mignon McLaughlin
når-vi-først-blir-forelsket-føler-vi-at-vi-vet-alt-som-er-verdt-å-vite-om-livet-og-kanskje-har-vi-rett