Den som ikke har sin alders sjel, må nøyes med sin alders plager.


den-som-ikke-har-alders-sjel-må-nøyes-med-alders-plager
voltairedensomikkeharalderssjelnøyesmedplagerden somsom ikkeikke harhar sinsin aldersalders sjelmå nøyesnøyes medmed sinsin aldersalders plagerden som ikkesom ikke harikke har sinhar sin alderssin alders sjelmå nøyes mednøyes med sinmed sin alderssin alders plagerden som ikke harsom ikke har sinikke har sin aldershar sin alders sjelmå nøyes med sinnøyes med sin aldersmed sin alders plagerden som ikke har sinsom ikke har sin aldersikke har sin alders sjelmå nøyes med sin aldersnøyes med sin alders plager

Din egentlige alders tid er summen av de tidløse øyeblikk i ditt liv. -Per Arneberg
din-egentlige-alders-tid-er-summen-av-tidløse-øyeblikk-i-ditt-liv
Ekteskapsbruddet er ikke den timen en kvinne er sammen med sin elsker, men den natten hun etterpå tilbringer sammen med sin mann. -Utroskap
ekteskapsbruddet-er-ikke-den-timen-kvinne-er-sammen-med-elsker-men-den-natten-hun-etterpå-tilbringer-sammen-med-mann
Den som bruker et argument og herunder påberoper sin autoritet, bruker ikke sin intelligens; han bruker bare sin hukommelse. -Leonardo da Vinci
den-som-bruker-et-argument-og-herunder-påberoper-autoritet-bruker-ikke-intelligens-han-bruker-bare-hukommelse
Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på. -Henry Miller
den-som-ikke-reagerer-på-musikk-den-som-er-uten-musikk-i-sjel-det-mennesket-er-ikke-til-å-stole-på
Gi heller en rusdrikk til den som holder på å gå til grunne, og vin til den som har sorg i sinn. La ham drikke så han glemmer sin armod og ikke minnes sin møye mer. -Bibelen
gi-heller-rusdrikk-til-den-som-holder-på-å-gå-til-grunne-og-vin-til-den-som-har-sorg-i-sinn-la-ham-drikke-så-han-glemmer-armod-og-ikke-minnes