Den som ikke elsker kvinner, vin og sang, er og blir en tosk hele livet.


den-som-ikke-elsker-kvinner-vin-og-sang-er-og-blir-tosk-hele-livet
martin lutherdensomikkeelskerkvinnervinogsangerblirtoskhelelivetden somsom ikkeikke elskerelsker kvinnervin ogog sanger ogog blirblir enen tosktosk helehele livetden som ikkesom ikke elskerikke elsker kvinnervin og sanger og blirog blir enblir en tosken tosk heletosk hele livetden som ikke elskersom ikke elsker kvinnerer og blir enog blir en toskblir en tosk heleen tosk hele livetden som ikke elsker kvinnerer og blir en toskog blir en tosk heleblir en tosk hele livet

Blir du trett av kvinner, vin og sang - slutt å synge. -Sang
blir-du-trett-av-kvinner-vin-og-sang-slutt-å-synge
Hvis du skulle vente til du satt inne med den hele og fulle og absolutte sannhet, da måtte du enten være en tosk eller holde kjeft resten av livet. -Sannhet
hvis-du-skulle-vente-til-du-satt-inne-med-den-hele-og-fulle-og-absolutte-sannhet-da-måtte-du-enten-være-tosk-eller-holde-kjeft-resten-av-livet
En tosk finner alltid en større tosk som vil beundre ham. -Nicolas Boileau
en-tosk-finner-alltid-større-tosk-som-vil-beundre-ham
Før i tiden kunne en kvinne huske sitt første kyss hele livet. I dag er det mange kvinner som ikke en gang husker sin første mann. -Walter Winchell
før-i-tiden-kunne-kvinne-huske-sitt-første-kyss-hele-livet-i-dag-er-det-mange-kvinner-som-ikke-gang-husker-første-mann
Man elsker bare sin egen kjærlighet, og løper hele livet etter denne illusjonen. -Elske
man-elsker-bare-egen-kjærlighet-og-løper-hele-livet-etter-denne-illusjonen
Gi noen en fisk, og han blir mett hele dagen. Lær noen å fiske, og han blir mett hele livet. -Jakt og fiske
gi-noen-fisk-og-han-blir-mett-hele-dagen-lær-noen-å-fiske-og-han-blir-mett-hele-livet