Den som har sagt fire ganger at han absolutt ikke har tenkt å gå av, kommer antakelig til å gjøre det.


den-som-har-sagt-fire-ganger-at-han-absolutt-ikke-har-tenkt-å-gå-av-kommer-antakelig-til-å-gjøre-det
politikerdensomharsagtfiregangerathanabsoluttikketenktavkommerantakeligtilgjøredetden somsom harhar sagtsagt firefire gangerganger atat hanhan absoluttabsolutt ikkeikke harhar tenkttenkt ågå avkommer antakeligantakelig tiltil åå gjøregjøre detden som harsom har sagthar sagt firesagt fire gangerfire ganger atganger at hanat han absolutthan absolutt ikkeabsolutt ikke harikke har tenkthar tenkt åtenkt å gåå gå avkommer antakelig tilantakelig til åtil å gjøreå gjøre detden som har sagtsom har sagt firehar sagt fire gangersagt fire ganger atfire ganger at hanganger at han absoluttat han absolutt ikkehan absolutt ikke harabsolutt ikke har tenktikke har tenkt åhar tenkt å gåtenkt å gå avkommer antakelig til åantakelig til å gjøretil å gjøre detden som har sagt firesom har sagt fire gangerhar sagt fire ganger atsagt fire ganger at hanfire ganger at han absoluttganger at han absolutt ikkeat han absolutt ikke harhan absolutt ikke har tenktabsolutt ikke har tenkt åikke har tenkt å gåhar tenkt å gå avkommer antakelig til å gjøreantakelig til å gjøre det

Spis halvparten så mye, sov dobbelt så mye, drikk tre ganger så mye og le fire ganger så mye - så kommer du til å leve til noen slår deg i hjel. -Ukjent
spis-halvparten-så-mye-sov-dobbelt-så-mye-drikk-tre-ganger-så-mye-og-le-fire-ganger-så-mye-så-kommer-du-til-å-leve-til-noen-slår-deg-i-hjel
Min arroganse er helt ekte og absolutt. Den har ikke den lille nyansen som kommer av usikkerhet. Jeg vet jeg kan mye, og legger ikke skjul på det. -Johan Galtung
min-arroganse-er-helt-ekte-og-absolutt-den-har-ikke-den-lille-nyansen-som-kommer-av-usikkerhet-jeg-vet-jeg-kan-mye-og-legger-ikke-skjul-på-det
Man kan ikke bedømme Wagners opera Lohengrin etter å ha hørt den bare én gang, og jeg har i hvert fall ikke tenkt å høre den to ganger. -Gioacchino Rossini
man-kan-ikke-bedømme-wagners-opera-lohengrin-etter-å-hørt-den-bare-én-gang-og-jeg-har-i-hvert-fall-ikke-tenkt-å-høre-den-to-ganger
Den beste sjefen er han som har vett nok til å velge dyktige menn til å gjøre det han vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det. -Theodore Roosevelt
den-beste-sjefen-er-han-som-har-vett-nok-til-å-velge-dyktige-menn-til-å-gjøre-det-han-vil-gjort-og-selvbeherskelse-nok-til-å-være-å-blande-seg
Den som ikke griper lykken mens han har den, han har heller ikke rett til å beklage seg når den vender ham ryggen. -Lykke
den-som-ikke-griper-lykken-mens-han-har-den-han-har-heller-ikke-rett-til-å-beklage-seg-når-den-vender-ham-ryggen