Den som har lov til å synde, synder mindre.


den-som-har-lov-til-å-synde-synder-mindre
synddensomharlovtilsyndesyndermindreden somsom harhar lovlov tiltil åå syndesynder mindreden som harsom har lovhar lov tillov til åtil å syndeden som har lovsom har lov tilhar lov til ålov til å syndeden som har lov tilsom har lov til åhar lov til å synde

En etisk person bør gjøre mer enn han blir krevd for og mindre enn han har lov til. -Michael Josephson
en-etisk-person-bør-gjøre-mer-enn-han-blir-krevd-for-og-mindre-enn-han-har-lov-til
Luftfarten har gjort verden mindre og mindre, men ennå kan du ikke unngå å treffe den når du faller ned. -Ukjent
luftfarten-har-gjort-verden-mindre-og-mindre-men-ennå-kan-du-ikke-unngå-å-treffe-den-når-du-faller-ned
Den eneste sanne lov er den som fører til frihet. -Lov
den-eneste-sanne-lov-er-den-som-fører-til-frihet
Mindre sover og mindre eter den som plages av tanken på kjærlighet. -Kjærlighet - virkning
mindre-sover-og-mindre-eter-den-som-plages-av-tanken-på-kjærlighet
Vi synder ofte slik - som all erfaring har vist til overmål: Med fromme miner og gudelige fakter strør vi sukker på djevelen selv. -William Shakespeare
vi-synder-ofte-slik-som-all-erfaring-har-vist-til-overmål-med-fromme-miner-og-gudelige-fakter-strør-vi-sukker-på-djevelen-selv
De åndelige synder er grovere enn kjødets synder. -Synd
de-åndelige-synder-er-grovere-enn-kjødets-synder