Den som gjør det lett for de unge, gjør det vanskelig for dem.


den-som-gjør-det-lett-for-unge-gjør-det-vanskelig-for-dem
ungdomdensomgjørdetlettforungevanskeligdemden somsom gjørgjør detdet lettlett forde ungegjør detdet vanskeligvanskelig forden som gjørsom gjør detgjør det lettdet lett forlett for defor de ungegjør det vanskeligdet vanskelig forvanskelig for demden som gjør detsom gjør det lettgjør det lett fordet lett for delett for de ungegjør det vanskelig fordet vanskelig for demden som gjør det lettsom gjør det lett forgjør det lett for dedet lett for de ungegjør det vanskelig for dem

Dans er en ypperlig øvelse for unge piker. Det gir dem den første fornemmelse av hva en mann har i sinne før han gjør det. -Christopher Morley
dans-er-ypperlig-øvelse-for-unge-piker-det-gir-dem-den-første-fornemmelse-av-hva-mann-har-i-sinne-før-han-gjør-det
For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. -Bibelen
for-han-lar-sol-gå-opp-over-onde-og-gode-og-lar-det-regne-over-dem-som-gjør-rett-og-dem-som-gjør-urett
Skam over de lidenskaper som gjør menneskene små. Ære være den lidenskap som gjør dem til barn. -Lidenskap
skam-over-lidenskaper-som-gjør-menneskene-små-Ære-være-den-lidenskap-som-gjør-dem-til-barn
Gjør ditt beste - og du vil finne at oppgaven veier lett i hånden, så lett at du med forventning strekker deg mot den tyngre prøve som kan komme etter. -Oppgave
gjør-ditt-beste-og-du-vil-finne-at-oppgaven-veier-lett-i-hånden-så-lett-at-du-med-forventning-strekker-deg-mot-den-tyngre-prøve-som-kan-komme
Man bør ta fatt på en lett oppgave som om den var vanskelig og en vanskelig oppgave som om den var lett. -Oppgave
man-bør-ta-fatt-på-lett-oppgave-som-om-den-var-vanskelig-og-vanskelig-oppgave-som-om-den-var-lett
Den beste måten for å straffe en som gjør galt, er å belønne en som ikke gjør det. -Hadith
den-beste-måten-for-å-straffe-som-gjør-galt-er-å-belønne-som-ikke-gjør-det