Den som gir til han tigger, han skal slås til han ligger.


den-som-gir-til-han-tigger-han-skal-slås-til-han-ligger
gidensomgirtilhantiggerskalslåsliggerden somsom girgir tiltil hanhan tiggerhan skalskal slåsslås tiltil hanhan liggerden som girsom gir tilgir til hantil han tiggerhan skal slåsskal slås tilslås til hantil han liggerden som gir tilsom gir til hangir til han tiggerhan skal slås tilskal slås til hanslås til han liggerden som gir til hansom gir til han tiggerhan skal slås til hanskal slås til han ligger

Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
Han gir bare lite som selv går og tigger. -Gi
han-gir-bare-lite-som-selv-går-og-tigger
Han kommer til å angre den dagen han dør. Hvis han lever så lenge. -Frank Nugent
han-kommer-til-å-angre-den-dagen-han-dør-hvis-han-lever-så-lenge
Heile livet søkte han livsvegen - til han oppdaga at det var den han hadde gått. -Livet
heile-livet-søkte-han-livsvegen-til-han-oppdaga-at-det-var-den-han-hadde-gått
Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. -Hvile
herren-er-min-hyrde-jeg-mangler-ingen-ting-han-lar-meg-ligge-i-grønne-enger-han-fører-meg-til-vann-der-jeg-finner-hvile-og-gir-meg-ny-kraft-han