Den som frykter deg når du er til stede, vil hate deg når du ikke er der.


den-som-frykter-deg-når-du-er-til-stede-vil-hate-deg-når-du-ikke-er-der
hatdensomfrykterdegnårduertilstedevilhateikkederden somsom frykterfrykter degdeg nårnår dudu erer tiltil stedevil hatehate degdeg nårnår dudu ikkeikke erer derden som fryktersom frykter degfrykter deg nårdeg når dunår du erdu er tiler til stedevil hate deghate deg nårdeg når dunår du ikkedu ikke erikke er derden som frykter degsom frykter deg nårfrykter deg når dudeg når du ernår du er tildu er til stedevil hate deg nårhate deg når dudeg når du ikkenår du ikke erdu ikke er derden som frykter deg nårsom frykter deg når dufrykter deg når du erdeg når du er tilnår du er til stedevil hate deg når duhate deg når du ikkedeg når du ikke ernår du ikke er der

Når regnet slår i mot deg der du går og når du ikke vet din arme råd da vil jeg holde deg i tusen år fordi jeg elsker deg -Elske
når-regnet-slår-i-mot-deg-der-du-går-og-når-du-ikke-vet-din-arme-råd-da-vil-jeg-holde-deg-i-tusen-år-fordi-jeg-elsker-deg
Aksepter deg selv som den du er. Ellers vil du aldri se muligheten. Du vil aldri føle deg fri til å bevege deg mot den, du vil føle at du ikke fortjener den. -Maxwell Maltz
aksepter-deg-selv-som-den-du-er-ellers-vil-du-aldri-se-muligheten-du-vil-aldri-føle-deg-fri-til-å-bevege-deg-mot-den-du-vil-føle-at-du-ikke
Hvis du får folk til å tro at de tenker, vil de elske deg. Hvis du virkelig får dem til å tenke, vil de hate deg. -Tenke
hvis-du-får-folk-til-å-tro-at-tenker-vil-elske-deg-hvis-du-virkelig-får-dem-til-å-tenke-vil-hate-deg
Når du blir gammel og ingen vil ha deg, så sett deg på taket og la kråka ta deg. -Ukjent
når-du-blir-gammel-og-ingen-vil-deg-så-sett-deg-på-taket-og-kråka-ta-deg
Når regnet pisker deg i ansiktet og hele verden går imot deg, vil jeg gi deg en varm omfavnelse så du kjenner min kjærlighet. -Klem
når-regnet-pisker-deg-i-ansiktet-og-hele-verden-går-imot-deg-vil-jeg-gi-deg-varm-omfavnelse-så-du-kjenner-min-kjærlighet
Noen gode magedrag hjelper deg til å synke ned og være til stede der du er, akkurat nå. -Tilstedeværelse
noen-gode-magedrag-hjelper-deg-til-å-synke-ned-og-være-til-stede-der-du-er-akkurat-nå