Den som følger strømmen, får ikke spørsmål om hvorfor.


den-som-følger-strømmen-får-ikke-spørsmål-om-hvorfor
strømmendensomfølgerstrømmenfårikkespørsmålomhvorforden somsom følgerfølger strømmenfår ikkeikke spørsmålspørsmål omom hvorforden som følgersom følger strømmenfår ikke spørsmålikke spørsmål omspørsmål om hvorforden som følger strømmenfår ikke spørsmål omikke spørsmål om hvorforfår ikke spørsmål om hvorfor

Det er lettere å gå med strømmen og vite det er feil enn å gå mot strømmen og tro det er riktig. -Strømmen
det-er-lettere-å-gå-med-strømmen-og-vite-det-er-feil-enn-å-gå-mot-strømmen-og-tro-det-er-riktig
Jeg tenker ofte på hvorfor jeg ikke får tid til å lese flere bøker. Jeg tenker sjelden på hvorfor det ikke er flere fester. -Anne Grete Preus
jeg-tenker-ofte-på-hvorfor-jeg-ikke-får-tid-til-å-lese-flere-bøker-jeg-tenker-sjelden-på-hvorfor-det-ikke-er-flere-fester
Hvorfor kunne jeg ikke si «fitte» når jeg kunne si «pikk»? Dette er et meget sentralt spørsmål i vår kultur. -Likestilling
hvorfor-kunne-jeg-ikke-fitte-når-jeg-kunne-pikk-dette-er-et-meget-sentralt-spørsmål-i-vår-kultur
«Men ikke har kjærlighet». Er pliktfølelsen overfor andre ikke et uttrykk for vår innerste vilje, så får den fare: hvorfor skal vi plage oss selv - for å såre andre? -Nestekjærlighet
men-ikke-har-kjærlighet-er-pliktfølelsen-overfor-andre-ikke-et-uttrykk-for-vår-innerste-vilje-så-får-den-fare-hvorfor-skal-vi-plage-oss-selv
Man får sjelden spørsmål om hva man ikke våget å gjøre. -Mot
man-får-sjelden-spørsmål-om-hva-man-ikke-våget-å-gjøre