Den som får penger før han får forstand, beholder dem ikke lenge.


den-som-får-penger-før-han-får-forstand-beholder-dem-ikke-lenge
penger og økonomidensomfårpengerførhanforstandbeholderdemikkelengeden somsom fårfår pengerpenger førfør hanhan fårfår forstandbeholder demdem ikkeikke lengeden som fårsom får pengerfår penger førpenger før hanfør han fårhan får forstandbeholder dem ikkedem ikke lengeden som får pengersom får penger førfår penger før hanpenger før han fårfør han får forstandbeholder dem ikke lengeden som får penger førsom får penger før hanfår penger før han fårpenger før han får forstand

Han får gå lenge barfot som venter på å arve annen manns sko. -Arv
han-får-gå-lenge-barfot-som-venter-på-å-arve-annen-manns-sko
Når man spør hva som kreves for å føre krig, får man til svar at det er tre ting: penger, penger, penger. -Raimund Montecuccoli
når-man-spør-hva-som-kreves-for-å-føre-krig-får-man-til-svar-at-det-er-tre-ting-penger-penger-penger
Tænk tårer! Der er dog noget som hjælper bedre, nemlig å le. Men det å kunne le er en Guds gave man får i alderdommen. Og de som ikke får den, bør dø. -Hulda Garborg
tænk-tårer-der-er-dog-noget-som-hjælper-bedre-nemlig-å-le-men-det-å-kunne-le-er-guds-gave-man-får-i-alderdommen-og-som-ikke-får-den-bør
Ein dag vil du lykkast - du vet at dagen komme, får håpe at du merke det før han e omme. -Dag
ein-dag-vil-du-lykkast-du-vet-at-dagen-komme-får-håpe-at-du-merke-det-før-han-e-omme
Små barn lever uavbrutt i inspirasjonen, og den holder seg så lenge den får lov, den kan holde livet ut. -Aksel Sandemose
små-barn-lever-uavbrutt-i-inspirasjonen-og-den-holder-seg-så-lenge-den-får-lov-den-kan-holde-livet-ut
Får man ikke den man elsker, får man elske den man får. -Elske
får-man-ikke-den-man-elsker-får-man-elske-den-man-får