Den som er uten karakter, er ikke et menneske, men en ting.


den-som-er-uten-karakter-er-ikke-et-menneske-men-ting
karakterdensomerutenkarakterikkeetmenneskementingden somsom erer utenuten karakterer ikkeikke etet menneskemen enen tingden som ersom er utener uten karakterer ikke etikke et menneskemen en tingden som er utensom er uten karakterer ikke et menneskeden som er uten karakter

Et menneske uten karakter er som en blomst uten duft. -Karakter
et-menneske-uten-karakter-er-som-blomst-uten-duft
Et menneske kan leve uten syn, en blind er også et menneske. Men blir man ikke sett, da er man ingenting. -Oppmerksomhet
et-menneske-kan-leve-uten-syn-blind-er-også-et-menneske-men-blir-man-ikke-sett-da-er-man-ingenting
Den som er uten lidenskaper, er ikke menneske. Vår herre og mester jagde pengevekslere og kremmere ut av Guds tempel. -Lidenskap
den-som-er-uten-lidenskaper-er-ikke-menneske-vår-herre-og-mester-jagde-pengevekslere-og-kremmere-ut-av-guds-tempel
Men da sa Jonatan at det var ting som måtte gjøres, selv om de var farlige, for ellers er jeg ikke noe menneske, bare en liten lort. -Mot
men-da-sa-jonatan-at-det-var-ting-som-måtte-gjøres-selv-om-var-farlige-for-ellers-er-jeg-ikke-noe-menneske-bare-liten-lort
Noe av det vanskeligste for et menneske er å innse at det ikke står i sentrum av alle ting, men i utkanten. -William Somerset Maugham
noe-av-det-vanskeligste-for-et-menneske-er-å-innse-at-det-ikke-står-i-sentrum-av-alle-ting-men-i-utkanten