Den som er herre over sin lidenskap, er slave av sin fornuft.


den-som-er-herre-over-lidenskap-er-slave-av-fornuft
lidenskapdensomerherreoverlidenskapslaveavfornuftden somsom erer herreherre overover sinsin lidenskaper slaveslave avav sinsin fornuftden som ersom er herreer herre overherre over sinover sin lidenskaper slave avslave av sinav sin fornuftden som er herresom er herre overer herre over sinherre over sin lidenskaper slave av sinslave av sin fornuftden som er herre oversom er herre over siner herre over sin lidenskaper slave av sin fornuft

Den som kroner seg til konge, blir sin egen slave. -Erik Lerdahl
den-som-kroner-seg-til-konge-blir-egen-slave
Den som bruker et argument og herunder påberoper sin autoritet, bruker ikke sin intelligens; han bruker bare sin hukommelse. -Leonardo da Vinci
den-som-bruker-et-argument-og-herunder-påberoper-autoritet-bruker-ikke-intelligens-han-bruker-bare-hukommelse
En forelsket kvinne er en slavinne som lar sin herre bære hennes lenker. -Etienne Rey
en-forelsket-kvinne-er-slavinne-som-lar-herre-bære-hennes-lenker
En kvinne bør ikke være slave av annet enn sin tannbørste. -Kvinner
en-kvinne-bør-ikke-være-slave-av-annet-enn-tannbørste