Den som er doven, driver det aldri til noe.


den-som-er-doven-driver-det-aldri-til-noe
dovenskapdensomerdovendriverdetaldritilnoeden somsom erer dovendriver detdet aldrialdri tiltil noeden som ersom er dovendriver det aldridet aldri tilaldri til noeden som er dovendriver det aldri tildet aldri til noedriver det aldri til noe

Det finnes to måter å få indre fred på. Den ene er aldri å gjøre noe man angrer - den andre er aldri å angre på noe man gjør. -August Strindberg
det-finnes-to-måter-å-få-indre-fred-på-den-ene-er-aldri-å-gjøre-noe-man-angrer-den-andre-er-aldri-å-angre-på-noe-man-gjør
Forretningsmannen er den eneste som alltid ber om unnskyldning for det han driver med. -H. L. Mencken
forretningsmannen-er-den-eneste-som-alltid-ber-om-unnskyldning-for-det-han-driver-med
Si aldri noe om et menneske som du ikke kan si til det. -Phil Bosmans
si-aldri-noe-om-et-menneske-som-du-ikke-kan-til-det
Når en mann er doven, må en annen mann arbeide dobbelt, ellers blir det ikke mat til noen av dem. -George Bernard Shaw
når-mann-er-doven-må-annen-mann-arbeide-dobbelt-ellers-blir-det-ikke-mat-til-noen-av-dem