Den som bruker et argument og herunder påberoper sin autoritet, bruker ikke sin intelligens; han bruker bare sin hukommelse.


den-som-bruker-et-argument-og-herunder-påberoper-autoritet-bruker-ikke-intelligens-han-bruker-bare-hukommelse
leonardo da vincidensombrukeretargumentogherunderpåberoperautoritetikkeintelligenshanbarehukommelseden somsom brukerbruker etet argumentargument ogog herunderherunder påberoperpåberoper sinsin autoritetbruker ikkeikke sinsin intelligenshan brukerbruker barebare sinsin hukommelseden som brukersom bruker etbruker et argumentet argument ogargument og herunderog herunder påberoperherunder påberoper sinpåberoper sin autoritetbruker ikke sinikke sin intelligenshan bruker barebruker bare sinbare sin hukommelseden som bruker etsom bruker et argumentbruker et argument oget argument og herunderargument og herunder påberoperog herunder påberoper sinherunder påberoper sin autoritetbruker ikke sin intelligenshan bruker bare sinbruker bare sin hukommelseden som bruker et argumentsom bruker et argument ogbruker et argument og herunderet argument og herunder påberoperargument og herunder påberoper sinog herunder påberoper sin autoritethan bruker bare sin hukommelse

Han bruker statistikk som en beruset mann bruker lyktestolpen: mer til støtte enn til opplysning. -Statistikk
han-bruker-statistikk-som-beruset-mann-bruker-lyktestolpen-mer-til-støtte-enn-til-opplysning
De bruker stort sett tiden sin på å se frem til fortiden. -John Osborne
de-bruker-stort-sett-tiden-på-å-se-frem-til-fortiden
Mennesker venner seg til ting de bruker, mens ting de ikke bruker, vil forbli fremmede. -Vane
mennesker-venner-seg-til-ting-bruker-mens-ting-ikke-bruker-vil-forbli-fremmede
En intelligent person som er stolt over sin intelligens, ligner en fange som er stolt over sin store celle. -Simone Weil
en-intelligent-person-som-er-stolt-over-intelligens-ligner-fange-som-er-stolt-over-store-celle