Den som berøver noens frihet, kan aldri vente seg vedkommendes nærhet.


den-som-berøver-noens-frihet-kan-aldri-vente-seg-vedkommendes-nærhet
henning mankelldensomberøvernoensfrihetkanaldriventesegvedkommendesnærhetden somsom berøverberøver noensnoens frihetkan aldrialdri ventevente segseg vedkommendesvedkommendes nærhetden som berøversom berøver noensberøver noens frihetkan aldri ventealdri vente segvente seg vedkommendesseg vedkommendes nærhetden som berøver noenssom berøver noens frihetkan aldri vente segaldri vente seg vedkommendesvente seg vedkommendes nærhetden som berøver noens frihetkan aldri vente seg vedkommendesaldri vente seg vedkommendes nærhet

Den som innretter seg etter en ung manns råd, må vente seg ulykke. -Ungdom
den-som-innretter-seg-etter-ung-manns-råd-må-vente-seg-ulykke
Hvorfor ikke være nær? Hele verden lengter jo etter det. Nærhet som er ekte. Ikke slik nærhet som selger avisforsider. -Nærhet
hvorfor-ikke-være-nær-hele-verden-lengter-jo-etter-det-nærhet-som-er-ekte-ikke-slik-nærhet-som-selger-avisforsider
Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv
En kvinne kan godt vente på at den rette skal dukke opp, men hvorfor ikke hygge seg med alle de andre i mellomtiden? -Cher
en-kvinne-kan-godt-vente-på-at-den-rette-skal-dukke-opp-men-hvorfor-ikke-hygge-seg-med-alle-andre-i-mellomtiden
Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på feil side av gaten. -Indira Gandhi
det-kan-ikke-eksistere-demokrati-uten-bestemte-regler-de-kan-frihet-som-innhold-men-frihet-betyr-ikke-at-man-skal-gå-på-feil-side-av-gaten
Jeg tror vi er inne i en trend som ikke kan snus, på vei mot mer frihet og demokrati - men det kan endre seg. -Al Gore
jeg-tror-vi-er-inne-i-trend-som-ikke-kan-snus-på-vei-mot-mer-frihet-og-demokrati-men-det-kan-endre-seg