Den som bærer sin moral som han bærer sin beste drakt, burde heller gå naken.


den-som-bærer-moral-som-han-bærer-beste-drakt-burde-heller-gå-naken
moraldensombærermoralhanbestedraktburdehellernakenden somsom bærerbærer sinsin moralmoral somsom hanhan bærerbærer sinsin bestebeste draktburde hellerheller gågå nakenden som bærersom bærer sinbærer sin moralsin moral sommoral som hansom han bærerhan bærer sinbærer sin bestesin beste draktburde heller gåheller gå nakenden som bærer sinsom bærer sin moralbærer sin moral somsin moral som hanmoral som han bærersom han bærer sinhan bærer sin bestebærer sin beste draktburde heller gå nakenden som bærer sin moralsom bærer sin moral sombærer sin moral som hansin moral som han bærermoral som han bærer sinsom han bærer sin bestehan bærer sin beste drakt

Noen ganger bærer folk masken sin så godt at de etter hvert faktisk blir den personen de ser ut som. -William Somerset Maugham
noen-ganger-bærer-folk-masken-så-godt-at-etter-hvert-faktisk-blir-den-personen-ut-som
Heller bærer den dovne for mye enn han går to ganger. -Dovenskap
heller-bærer-den-dovne-for-mye-enn-han-går-to-ganger
Et dyr uten hode kan ikke gå, elven har sin kilde og talen har en som bærer den fram. -Tale
et-dyr-uten-hode-kan-ikke-gå-elven-har-kilde-og-talen-har-som-bærer-den-fram
Gi heller en rusdrikk til den som holder på å gå til grunne, og vin til den som har sorg i sinn. La ham drikke så han glemmer sin armod og ikke minnes sin møye mer. -Bibelen
gi-heller-rusdrikk-til-den-som-holder-på-å-gå-til-grunne-og-vin-til-den-som-har-sorg-i-sinn-la-ham-drikke-så-han-glemmer-armod-og-ikke-minnes
Den som bruker et argument og herunder påberoper sin autoritet, bruker ikke sin intelligens; han bruker bare sin hukommelse. -Leonardo da Vinci
den-som-bruker-et-argument-og-herunder-påberoper-autoritet-bruker-ikke-intelligens-han-bruker-bare-hukommelse
Den som aldrig var hel i sin ungdoms galenskap, blir heller aldrig hel i sin vishet som mann. -Ola Hansson
den-som-aldrig-var-hel-i-ungdoms-galenskap-blir-heller-aldrig-hel-i-vishet-som-mann