Den onde gjerning røper sine spor, og den blir skjult av hele denne jord.


den-onde-gjerning-røper-sine-spor-og-den-blir-skjult-av-hele-denne-jord
william shakespearedenondegjerningrøpersinesporogdenblirskjultavheledennejordden ondeonde gjerninggjerning røperrøper sinesine sporog denden blirblir skjultskjult avav helehele dennedenne jordden onde gjerningonde gjerning røpergjerning røper sinerøper sine sporog den blirden blir skjultblir skjult avskjult av heleav hele dennehele denne jordden onde gjerning røperonde gjerning røper sinegjerning røper sine sporog den blir skjultden blir skjult avblir skjult av heleskjult av hele denneav hele denne jordden onde gjerning røper sineonde gjerning røper sine sporog den blir skjult avden blir skjult av heleblir skjult av hele denneskjult av hele denne jord

Det er nettopp forbannelsen ved den onde gjerning, at den alltid må avle nye onde gjerninger. -Friedrich von Schiller
det-er-nettopp-forbannelsen-ved-den-onde-gjerning-at-den-alltid-må-avle-nye-onde-gjerninger
Du går så lett på denne jord. Det er så vidt du setter spor. -Spor
du-går-så-lett-på-denne-jord-det-er-så-vidt-du-setter-spor
Langsomt dør den som forblir en slave av sine vaner den som hver dag vandrer i samme spor den som ikke forandrer retning den som ikke tar sjanser eller skifter farge på klærne den som ikke snakker med ukjente. -Vane
langsomt-dør-den-som-forblir-slave-av-sine-vaner-den-som-hver-dag-vandrer-i-samme-spor-den-som-ikke-forandrer-retning-den-som-ikke-tar-sjanser-eller
Den største gleden jeg vet om, er å gjøre en god gjerning og passe på at den blir oppdaget ved et uhell. -Charles Lamb
den-største-gleden-jeg-vet-om-er-å-gjøre-god-gjerning-og-passe-på-at-den-blir-oppdaget-ved-et-uhell
Livet har verdi for den som har en gjerning og en tro, selv om sorgen blir den daglige gjest. -Livet
livet-har-verdi-for-den-som-har-gjerning-og-tro-selv-om-sorgen-blir-den-daglige-gjest
Det regner på den gode og det regner på den onde, dog langt mer på den gode, for den onde stjal hans paraply. -Godt og vondt
det-regner-på-den-gode-og-det-regner-på-den-onde-dog-langt-mer-på-den-gode-for-den-onde-stjal-hans-paraply