Den norske kirke skal være glad for at Olav den Hellige var kristen og ikke homofil.


den-norske-kirke-skal-være-glad-for-at-olav-den-hellige-var-kristen-og-ikke-homofil
dagfinn lyngbødennorskekirkeskalværegladforatolavdenhelligevarkristenogikkehomofilden norskenorske kirkekirke skalskal værevære gladglad forat olavolav denden helligehellige varvar kristenkristen ogog ikkeikke homofilden norske kirkenorske kirke skalkirke skal væreskal være gladvære glad forglad for atfor at olavat olav denolav den helligeden hellige varhellige var kristenvar kristen ogkristen og ikkeog ikke homofilden norske kirke skalnorske kirke skal værekirke skal være gladskal være glad forvære glad for atglad for at olavfor at olav denat olav den helligeolav den hellige varden hellige var kristenhellige var kristen ogvar kristen og ikkekristen og ikke homofilden norske kirke skal værenorske kirke skal være gladkirke skal være glad forskal være glad for atvære glad for at olavglad for at olav denfor at olav den helligeat olav den hellige varolav den hellige var kristenden hellige var kristen oghellige var kristen og ikkevar kristen og ikke homofil

Den katolske kirke forstår virkelig hva ingen annen kirke noen gang har forstått, nemlig hvordan den skal behandle troende ildsjeler. -Thomas Babington Macaulay
den-katolske-kirke-forstår-virkelig-hva-ingen-annen-kirke-noen-gang-har-forstått-nemlig-hvordan-den-skal-behandle-troende-ildsjeler
Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. -Kirke
og-det-sier-jeg-deg-du-er-peter-på-denne-klippe-vil-jeg-bygge-min-kirke-og-dødsrikets-porter-skal-ikke-få-makt-over-den
Mennene tar så lite hensyn til vår verdighet, og man skal være svært glad i en kvinne for å oppdage at hun er såret hvis hennes finfølelse forbyr henne å beklage seg. -Kvinner og menn
mennene-tar-så-lite-hensyn-til-vår-verdighet-og-man-skal-være-svært-glad-i-kvinne-for-å-oppdage-at-hun-er-såret-hvis-hennes-finfølelse-forbyr
Hvis man først skal gjøre noe, bør man gjøre det skikkelig. Hvis man først skal være kristen, kan man like godt være katolikk. -Muriel Spark
hvis-man-først-skal-gjøre-noe-bør-man-gjøre-det-skikkelig-hvis-man-først-skal-være-kristen-kan-man-like-godt-være-katolikk