Den lykkeligste perioden i en kvinnes liv er som regel de årene hun er niogtyve.


den-lykkeligste-perioden-i-kvinnes-liv-er-som-regel-årene-hun-er-niogtyve
ukjentdenlykkeligsteperiodenkvinnesliversomregelårenehunniogtyveden lykkeligstelykkeligste periodenperioden ien kvinneskvinnes livliv erer somsom regelregel dede åreneårene hunhun erer niogtyveden lykkeligste periodenlykkeligste perioden iperioden i eni en kvinnesen kvinnes livkvinnes liv erliv er somer som regelsom regel deregel de årenede årene hunårene hun erhun er niogtyveden lykkeligste perioden ilykkeligste perioden i enperioden i en kvinnesi en kvinnes liven kvinnes liv erkvinnes liv er somliv er som regeler som regel desom regel de åreneregel de årene hunde årene hun erårene hun er niogtyveden lykkeligste perioden i enlykkeligste perioden i en kvinnesperioden i en kvinnes livi en kvinnes liv eren kvinnes liv er somkvinnes liv er som regelliv er som regel deer som regel de årenesom regel de årene hunregel de årene hun erde årene hun er niogtyve

En mann er som regel en kvinnes sikre bytte lenge før hun selv aner det. -Kvinner og menn
en-mann-er-som-regel-kvinnes-sikre-bytte-lenge-før-hun-selv-aner-det
Jeg hadde bundet meg i ungdomstiden. Årene gikk, men stadig var hun meg kjær, inntil et streif av en fremmed kvinnes klær lærte meg: Det er slutt for lenge siden. -Arnulf Øverland
jeg-hadde-bundet-meg-i-ungdomstiden-Årene-gikk-men-stadig-var-hun-meg-kjær-inntil-et-streif-av-fremmed-kvinnes-klær-lærte-meg-det-er-slutt-for
Den lykkeligste tiden i et menneskes liv er like etter den første skilsmissen. -Skilsmisse
den-lykkeligste-tiden-i-et-menneskes-liv-er-like-etter-den-første-skilsmissen
En kvinnes skjønnhet vokser med årene. -Kvinner
en-kvinnes-skjønnhet-vokser-med-årene
De lykkeligste kvinnene og de lykkeligste nasjonene har ingen historie. -Kvinner
de-lykkeligste-kvinnene-og-lykkeligste-nasjonene-har-ingen-historie
En kvinnes siste avgjørelse er ofte den motsatte av den hun impulsivt følger. -Kvinner
en-kvinnes-siste-avgjørelse-er-ofte-den-motsatte-av-den-hun-impulsivt-følger