Den lever best som kan kunsten å slappe av.


den-lever-best-som-kan-kunsten-å-slappe-av
ukjentdenleverbestsomkankunstenslappeavden leverlever bestbest somsom kankan kunstenkunsten åå slappeslappe avden lever bestlever best sombest som kansom kan kunstenkan kunsten åkunsten å slappeå slappe avden lever best somlever best som kanbest som kan kunstensom kan kunsten åkan kunsten å slappekunsten å slappe avden lever best som kanlever best som kan kunstenbest som kan kunsten åsom kan kunsten å slappekan kunsten å slappe av

Dersom man med evighet ikke forstår uendelig varighet, men tidløshet, så lever den evig som lever i nuet. -Ludwig Wittgenstein
dersom-man-med-evighet-ikke-forstår-uendelig-varighet-men-tidløshet-så-lever-den-evig-som-lever-i-nuet
Den som vet hvorfor han lever, kan holde ut et nesten hvilket som helst hvordan. -Friedrich Nietzsche
den-som-vet-hvorfor-han-lever-kan-holde-ut-et-nesten-hvilket-som-helst-hvordan
Små barn lever uavbrutt i inspirasjonen, og den holder seg så lenge den får lov, den kan holde livet ut. -Aksel Sandemose
små-barn-lever-uavbrutt-i-inspirasjonen-og-den-holder-seg-så-lenge-den-får-lov-den-kan-holde-livet-ut
Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gør du? -Nået
den-som-aldrig-lever-nu-lever-aldrig-hvad-gør-du
Når man innser at man ikke blir berømt, kan man like gjerne slappe av. -Berømmelse
når-man-innser-at-man-ikke-blir-berømt-kan-man-like-gjerne-slappe-av