Den kloke er langsom i sin tale og hurtig i sin handling.


den-kloke-er-langsom-i-tale-og-hurtig-i-handling
konfuciusdenklokeerlangsomtaleoghurtighandlingden klokekloke erer langsomlangsom isin taletale ogog hurtighurtig isin handlingden kloke erkloke er langsomer langsom ilangsom i sini sin talesin tale ogtale og hurtigog hurtig ihurtig i sini sin handlingden kloke er langsomkloke er langsom ier langsom i sinlangsom i sin talei sin tale ogsin tale og hurtigtale og hurtig iog hurtig i sinhurtig i sin handlingden kloke er langsom ikloke er langsom i siner langsom i sin talelangsom i sin tale ogi sin tale og hurtigsin tale og hurtig itale og hurtig i sinog hurtig i sin handling

Den største vanskelighet ved å fri, er å hitte på hvorledes man skal begynne sin tale. -Ludvig Holberg
den-største-vanskelighet-ved-å-fri-er-å-hitte-på-hvorledes-man-skal-begynne-tale
Det er høst. Sommeren er forbi, den forsvant like så hurtig som den kom; akk hvor den gikk hurtig. -Knut Hamsun
det-er-høst-sommeren-er-forbi-den-forsvant-like-så-hurtig-som-den-kom-akk-hvor-den-gikk-hurtig
Den som bruker et argument og herunder påberoper sin autoritet, bruker ikke sin intelligens; han bruker bare sin hukommelse. -Leonardo da Vinci
den-som-bruker-et-argument-og-herunder-påberoper-autoritet-bruker-ikke-intelligens-han-bruker-bare-hukommelse
En mann elsker sin kjæreste mest, sin kone best og sin mor lengst. -Elske
en-mann-elsker-kjæreste-mest-kone-best-og-mor-lengst
Ta fra de kloke gleden over å ha tilhørere, og kunnskapen mister sin verdi for dem. -Jean-Jacques Rousseau
ta-fra-kloke-gleden-over-å-tilhørere-og-kunnskapen-mister-verdi-for-dem