Den kjærleik som aldri vart liv, som aldri vart anna enn ein draum, kan vere den varigste.


den-kjærleik-som-aldri-vart-liv-som-aldri-vart-anna-enn-ein-draum-kan-vere-den-varigste
kjærlighetdenkjærleiksomaldrivartlivannaenneindraumkanveredenvarigsteden kjærleikkjærleik somsom aldrialdri vartvart livsom aldrialdri vartvart annaanna ennenn einein draumkan verevere denden varigsteden kjærleik somkjærleik som aldrisom aldri vartaldri vart livsom aldri vartaldri vart annavart anna ennanna enn einenn ein draumkan vere denvere den varigsteden kjærleik som aldrikjærleik som aldri vartsom aldri vart livsom aldri vart annaaldri vart anna ennvart anna enn einanna enn ein draumkan vere den varigsteden kjærleik som aldri vartkjærleik som aldri vart livsom aldri vart anna ennaldri vart anna enn einvart anna enn ein draum

Forretninger ligger bak alt i vårt nasjonale og åndelige liv. Tenk bare på at den første bønnen i Fadervår gjelder vårt daglige brød. -Woodrow Wilson
forretninger-ligger-bak-alt-i-vårt-nasjonale-og-åndelige-liv-tenk-bare-på-at-den-første-bønnen-i-fadervår-gjelder-vårt-daglige-brød
Våre fiender er oppfinnsomme og ressurssterke. Det er vi også. De slutter aldri å pønske ut nye måter å skade vårt land og vårt folk på. Det gjør ikke vi heller. -Dumt sagt
våre-fiender-er-oppfinnsomme-og-ressurssterke-det-er-vi-også-de-slutter-aldri-å-pønske-ut-nye-måter-å-skade-vårt-land-og-vårt-folk-på-det
Det ekje så forbanna kjekt å vere den andre vil, og ikkje den ein sjøl vil vere. -Være seg selv
det-ekje-så-forbanna-kjekt-å-vere-den-andre-vil-og-ikkje-den-ein-sjøl-vil-vere
Berømmelsen har den store ulempen at om vi streber etter den, må vi leve vårt liv på en måte som tiltaler andre mennesker, slik at vi unngår det de misliker og søker det som tiltaler dem. -Baruch Spinoza
berømmelsen-har-den-store-ulempen-at-om-vi-streber-etter-den-må-vi-leve-vårt-liv-på-måte-som-tiltaler-andre-mennesker-slik-at-vi-unngår-det
Dersom du ikkje sviken var så mang ein gong, du kjærleik aldri sunge har med rette song. -Aasmund Olavsson Vinje
dersom-du-ikkje-sviken-var-så-mang-ein-gong-du-kjærleik-aldri-sunge-har-med-rette-song