Den har ei sjel, som ikke tror, naturen er en åpen bok, at mosens bleke klippeflor så vel som rosen har sitt språk.


den-har-ei-sjel-som-ikke-tror-naturen-er-åpen-bok-at-mosens-bleke-klippeflor-så-vel-som-rosen-har-sitt-språk
henrik wergelanddenhareisjelsomikketrornatureneråpenbokatmosensblekeklippeflorvelrosensittspråkden harhar eiei sjelsom ikkeikke trornaturen erer enen åpenåpen bokat mosensmosens blekebleke klippeflorså velvel somsom rosenrosen harhar sittsitt språkden har eihar ei sjelsom ikke trornaturen er ener en åpenen åpen bokat mosens blekemosens bleke klippeflorbleke klippeflor såklippeflor så velså vel somvel som rosensom rosen harrosen har sitthar sitt språkden har ei sjelnaturen er en åpener en åpen bokat mosens bleke klippeflormosens bleke klippeflor såbleke klippeflor så velklippeflor så vel somså vel som rosenvel som rosen harsom rosen har sittrosen har sitt språknaturen er en åpen bokat mosens bleke klippeflor såmosens bleke klippeflor så velbleke klippeflor så vel somklippeflor så vel som rosenså vel som rosen harvel som rosen har sittsom rosen har sitt språk

Man tror å kunne sette naturen på dør, og så stikker den ansiktet inne av vinduet igjen som den bleke sott ... -Menneskenaturen
man-tror-å-kunne-sette-naturen-på-dør-og-så-stikker-den-ansiktet-inne-av-vinduet-igjen-som-den-bleke-sott
Jeg tror at naturen har sitt deiligste liv, når den blekner. Intet dør så vakkert som blader. I de varmeste, vakreste farger jorden eier, kler de seg. -Sigbjørn Obstfelder
jeg-tror-at-naturen-har-sitt-deiligste-liv-når-den-blekner-intet-dør-så-vakkert-som-blader-i-varmeste-vakreste-farger-jorden-eier-kler-seg
Jeg har kjent mange som har forandret sitt kristne navn, men det har aldri gått dem vel i verden. -Navn
jeg-har-kjent-mange-som-har-forandret-sitt-kristne-navn-men-det-har-aldri-gått-dem-vel-i-verden
Min utfordring som forfatter, er alltid å skrive en ny bok, en bok som vil føre meg til steder jeg aldri før har vært. -Paulo Coelho
min-utfordring-som-forfatter-er-alltid-å-skrive-ny-bok-bok-som-vil-føre-meg-til-steder-jeg-aldri-før-har-vært
Blant de mange verdener som mennesket ikke har fått i gave av naturen, men har skapt på egen hånd, er bøkenes verden den største. -Hermann Hesse
blant-mange-verdener-som-mennesket-ikke-har-fått-i-gave-av-naturen-men-har-skapt-på-egen-hånd-er-bøkenes-verden-den-største
Hver kvinne på jorden har blandet sin ånde med rosens duft, har visket, mens leben skalv, de søte ord, de hete ord, som ingen kjenner, ingen uten rosen, der selv er den heteste skjelven. -Sigbjørn Obstfelder
hver-kvinne-på-jorden-har-blandet-ånde-med-rosens-duft-har-visket-mens-leben-skalv-søte-ord-hete-ord-som-ingen-kjenner-ingen-uten-rosen-der-selv