Den grådige blir ikke mett før han har munnen full av jord.


den-grådige-blir-ikke-mett-før-han-har-munnen-full-av-jord
grådighetdengrådigeblirikkemettførhanharmunnenfullavjordden grådigegrådige blirblir ikkeikke mettmett førfør hanhan harhar munnenmunnen fullfull avav jordden grådige blirgrådige blir ikkeblir ikke mettikke mett førmett før hanfør han harhan har munnenhar munnen fullmunnen full avfull av jordden grådige blir ikkegrådige blir ikke mettblir ikke mett førikke mett før hanmett før han harfør han har munnenhan har munnen fullhar munnen full avmunnen full av jordden grådige blir ikke mettgrådige blir ikke mett førblir ikke mett før hanikke mett før han harmett før han har munnenfør han har munnen fullhan har munnen full avhar munnen full av jord

Gi noen en fisk, og han blir mett hele dagen. Lær noen å fiske, og han blir mett hele livet. -Jakt og fiske
gi-noen-fisk-og-han-blir-mett-hele-dagen-lær-noen-å-fiske-og-han-blir-mett-hele-livet
Kjennetegnet på en virkelig komiker er at folk ler før han har åpnet munnen. -George Jean Nathan
kjennetegnet-på-virkelig-komiker-er-at-folk-ler-før-han-har-åpnet-munnen
Han var en god far, den beste. I det minste før han ble slem, full, og den aller verste. -Far
han-var-god-far-den-beste-i-det-minste-før-han-ble-slem-full-og-den-aller-verste
Magen blir mett før øynene. -Appetitt
magen-blir-mett-før-øynene
Å være sjenerøs er å si ja før den andre har rukket å åpne munnen. -Raushet
Å-være-sjenerøs-er-å-ja-før-den-andre-har-rukket-å-åpne-munnen
Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover