Den geniale politikers fineste kunst og hemmelighet er å villede ved hjelp av absolutt ærlighet.


den-geniale-politikers-fineste-kunst-og-hemmelighet-er-å-villede-ved-hjelp-av-absolutt-ærlighet
politikerdengenialepolitikersfinestekunstoghemmelighetervilledevedhjelpavabsoluttærlighetden genialegeniale politikerspolitikers finestefineste kunstkunst ogog hemmelighethemmelighet erer åå villedevillede vedved hjelphjelp avav absoluttabsolutt ærlighetden geniale politikersgeniale politikers finestepolitikers fineste kunstfineste kunst ogkunst og hemmelighetog hemmelighet erhemmelighet er åer å villedeå villede vedvillede ved hjelpved hjelp avhjelp av absoluttav absolutt ærlighetden geniale politikers finestegeniale politikers fineste kunstpolitikers fineste kunst ogfineste kunst og hemmelighetkunst og hemmelighet erog hemmelighet er åhemmelighet er å villedeer å villede vedå villede ved hjelpvillede ved hjelp avved hjelp av absolutthjelp av absolutt ærlighetden geniale politikers fineste kunstgeniale politikers fineste kunst ogpolitikers fineste kunst og hemmelighetfineste kunst og hemmelighet erkunst og hemmelighet er åog hemmelighet er å villedehemmelighet er å villede veder å villede ved hjelpå villede ved hjelp avvillede ved hjelp av absoluttved hjelp av absolutt ærlighet

Den beste måten å holde på en hemmelighet er ofte å hemmeligholde at det er en hemmelighet. -Henry Taylor
den-beste-måten-å-holde-på-hemmelighet-er-ofte-å-hemmeligholde-at-det-er-hemmelighet
Forskjellen mellom det geniale og dumheten er at det geniale har sin begrensning. -Torvald Gahlin
forskjellen-mellom-det-geniale-og-dumheten-er-at-det-geniale-har-begrensning
Seier ved hjelp av vold er det samme som nederlag, for den er kortvarig. -Seier
seier-ved-hjelp-av-vold-er-det-samme-som-nederlag-for-den-er-kortvarig
I utenrikspolitikk handler mange etter prinsippet: Juks ved utdelingen av kortene, så føles ærlighet under spillet mye mer behagelig. -Politikk
i-utenrikspolitikk-handler-mange-etter-prinsippet-juks-ved-utdelingen-av-kortene-så-føles-ærlighet-under-spillet-mye-mer-behagelig
Statistikk er kunsten å lyve ved hjelp av tall. -Wilhelm Stekel
statistikk-er-kunsten-å-lyve-ved-hjelp-av-tall
Jeg telte sakte til ti ved hjelp av totallssystemet. -Tall
jeg-telte-sakte-til-ti-ved-hjelp-av-totallssystemet