Den feilen et barn aldri blir kvitt, er den feilen det ble mest straffet for.


den-feilen-et-barn-aldri-blir-kvitt-er-den-feilen-det-ble-mest-straffet-for
mignon mclaughlindenfeilenetbarnaldriblirkvitterdendetblemeststraffetforden feilenfeilen etet barnbarn aldrialdri blirblir kvitter denden feilenfeilen detdet bleble mestmest straffetstraffet forden feilen etfeilen et barnet barn aldribarn aldri bliraldri blir kvitter den feilenden feilen detfeilen det bledet ble mestble mest straffetmest straffet forden feilen et barnfeilen et barn aldriet barn aldri blirbarn aldri blir kvitter den feilen detden feilen det blefeilen det ble mestdet ble mest straffetble mest straffet forden feilen et barn aldrifeilen et barn aldri bliret barn aldri blir kvitter den feilen det bleden feilen det ble mestfeilen det ble mest straffetdet ble mest straffet for

Den som heftig unnskylder sine feil gjør ofte med sin utflukt feilen verre slik bøter på den minste lille rift vil skjemme buksa ved å skjule skaden langt mer enn skaden selv før den ble bøtet. -William Shakespeare
den-som-heftig-unnskylder-sine-feil-gjør-ofte-med-utflukt-feilen-verre-slik-bøter-på-den-minste-lille-rift-vil-skjemme-buksa-ved-å-skjule-skaden
Den første feilen man kan gjøre i politikken, er å gå inn i den. -Politikk
den-første-feilen-man-kan-gjøre-i-politikken-er-å-gå-inn-i-den
Mang en mann som forelsker seg i et smilehull, gjør den feilen å gifte seg med hele jenta. -Smil
mang-mann-som-forelsker-seg-i-et-smilehull-gjør-den-feilen-å-gifte-seg-med-hele-jenta
Den største feilen legene gjør, er at de prøver å helbrede kroppen uten å forsøke å helbrede sinnet. Men sjel og kropp er ett og bør ikke behandles hver for seg. -Platon
den-største-feilen-legene-gjør-er-at-prøver-å-helbrede-kroppen-uten-å-forsøke-å-helbrede-sinnet-men-sjel-og-kropp-er-ett-og-bør-ikke