Den første dagen er man gjest, den andre en byrde, den tredje en pest.


den-første-dagen-er-man-gjest-den-andre-byrde-den-tredje-pest
edouard laboulayedenførstedagenermangjestdenandrebyrdetredjepestden førsteførste dagendagen erer manman gjestandre enen byrdeden tredjetredje enen pestden første dagenførste dagen erdagen er maner man gjestden andre enandre en byrdeden tredje entredje en pestden første dagen erførste dagen er mandagen er man gjestden andre en byrdeden tredje en pestden første dagen er manførste dagen er man gjest

Jeg har tre skatter som jeg bevarer og verdsetter høyt. Den første er mildhet, den andre er en enkel livsform, den tredje er ydmykhet. -Laozi
jeg-har-tre-skatter-som-jeg-bevarer-og-verdsetter-høyt-den-første-er-mildhet-den-andre-er-enkel-livsform-den-tredje-er-ydmykhet
Den letteste dagen under en slankekur er den tredje, for da har man allerede gitt opp. -Slanking og kalorier
den-letteste-dagen-under-slankekur-er-den-tredje-for-da-har-man-allerede-gitt-opp
Fisken og gjesten lukter vondt den tredje dagen. -Gjest
fisken-og-gjesten-lukter-vondt-den-tredje-dagen
Den første delen av livet vårt ødelegges av foreldrene, den andre av våre barn. -Foreldre
den-første-delen-av-livet-vårt-ødelegges-av-foreldrene-den-andre-av-våre-barn
Skjønnheten er den første gaven natur skjenker kvinnene, og den første den tar tilbake. -Skjønnhet
skjønnheten-er-den-første-gaven-natur-skjenker-kvinnene-og-den-første-den-tar-tilbake