Den eneste virkelige død er den du dør hver dag ved at du ikke lever!


den-eneste-virkelige-død-er-den-du-dør-hver-dag-ved-at-du-ikke-lever
nikos kazantzakisdenenestevirkeligedøderdendudørhverdagvedatikkeleverden enesteeneste virkeligevirkelige døddød erer denden dudu dørdør hverhver dagdag vedved atat dudu ikkeikke leverden eneste virkeligeeneste virkelige dødvirkelige død erdød er dener den duden du dørdu dør hverdør hver daghver dag veddag ved atved at duat du ikkedu ikke leverden eneste virkelige dødeneste virkelige død ervirkelige død er dendød er den duer den du dørden du dør hverdu dør hver dagdør hver dag vedhver dag ved atdag ved at duved at du ikkeat du ikke leverden eneste virkelige død ereneste virkelige død er denvirkelige død er den dudød er den du dører den du dør hverden du dør hver dagdu dør hver dag veddør hver dag ved athver dag ved at dudag ved at du ikkeved at du ikke lever

Langsomt dør den som forblir en slave av sine vaner den som hver dag vandrer i samme spor den som ikke forandrer retning den som ikke tar sjanser eller skifter farge på klærne den som ikke snakker med ukjente. -Vane
langsomt-dør-den-som-forblir-slave-av-sine-vaner-den-som-hver-dag-vandrer-i-samme-spor-den-som-ikke-forandrer-retning-den-som-ikke-tar-sjanser-eller
Spise godt akkurat nå, det er den virkelige og eneste nytelse. -Nytelse
spise-godt-akkurat-nå-det-er-den-virkelige-og-eneste-nytelse
Den eneste virkelige utdannelse får du av de tingene som går deg imot. -Utdannelse
den-eneste-virkelige-utdannelse-får-du-av-tingene-som-går-deg-imot
Den som lever av illusjoner, dør av skuffelse. -Illusjon
den-som-lever-av-illusjoner-dør-av-skuffelse
Kjærligheten lever av mangel på føde og dør når den blir mett. -Alfred de Musset
kjærligheten-lever-av-mangel-på-fø-og-dør-når-den-blir-mett