Den eneste sikre måten å huske sin kones fødselsdag på, er å glemme den én gang.


den-eneste-sikre-måten-å-huske-kones-fødselsdag-på-er-å-glemme-den-én-gang
ukjentdenenestesikremåtenhuskekonesfødselsdagerglemmedenéngangden enesteeneste sikresikre måtenmåten åå huskehuske sinsin koneskones fødselsdagfødselsdag påer åå glemmeglemme denden énén gangden eneste sikreeneste sikre måtensikre måten åmåten å huskeå huske sinhuske sin konessin kones fødselsdagkones fødselsdag påer å glemmeå glemme denglemme den énden én gangden eneste sikre måteneneste sikre måten åsikre måten å huskemåten å huske sinå huske sin koneshuske sin kones fødselsdagsin kones fødselsdag påer å glemme denå glemme den énglemme den én gangden eneste sikre måten åeneste sikre måten å huskesikre måten å huske sinmåten å huske sin koneså huske sin kones fødselsdaghuske sin kones fødselsdag påer å glemme den énå glemme den én gang

Jeg har funnet ut at den eneste sikre måten å rekke toget på, er å komme for sent til det forrige. -Tog
jeg-har-funnet-ut-at-den-eneste-sikre-måten-å-rekke-toget-på-er-å-komme-for-sent-til-det-forrige
Det er stor forskjell på å huske noen én gang i året og alltid å glemme dem. -Finn Schjøll
det-er-stor-forskjell-på-å-huske-noen-én-gang-i-året-og-alltid-å-glemme-dem
Originalitet er den edle kunsten å huske hva du hører, men glemme hvor du hørte det. -Laurence J. Peter
originalitet-er-den-edle-kunsten-å-huske-hva-du-hører-men-glemme-hvor-du-hørte-det
Å skrive er å glemme. Litteratur er den mest behagelige måten å ignorere livet på. -Fernando Pessoa
Å-skrive-er-å-glemme-litteratur-er-den-mest-behagelige-måten-å-ignorere-livet-på
Den beste måten å glemme sine egne problemer på, er å ta del i andres. -Problem
den-beste-måten-å-glemme-sine-egne-problemer-på-er-å-ta-del-i-andres
Den eneste sikre medisinen mot flass er giljotinen. -Ukjent
den-eneste-sikre-medisinen-mot-flass-er-giljotinen